Wielkopolska Brygada KawaleriiWielka jednostka kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Siedziba dowództwa: Poznań.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: gen. bryg. Roman Abraham.

Opiekunem jednostki na portalu jest Błażej Kucharski (BlazejK).

Polegli

Weterani