Karta weterana

Nazwisko: MAŁACHOWSKI
Imię #1: Czesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 07 styczeń 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III szwadronu 15 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 7 I 1901. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1919-1920. Ukończył wojenny kurs szkoły oficerskiej jazdy. Mianowany ppor. sł. st. kaw. 1 I 1921. Służył w 2 p. ułanów. Do stopnia por. awansowany 1 I 1923. Przeniesiony do szwadronu pionierów przy 1 DKaw., a następnie po 1926 młodszy oficer w szwadronie pionierów przy 10 p. ułanów w Białymstoku. W 1931 przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu z przydziałem do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii. W latach 1931-1933 d-ca III plutonu pionierów w 1 szwadronie szkolnym, a w okresie 1933-1934 d-ca IV plutonu pionierów w 2 szwadronie szkolnym. Ukończył w CWKaw. kurs dla d-ców szwadronu. Przeniesiony do 15 p. ułanów w Poznaniu. Awansowany do stopnia rtm. kaw. sł. st. kaw. 19 III 1937. W latach 1937-1939 d-ca 3 szwadronu 15 p. uł. w kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 3 szwadronu 15 p. ul. w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do armii „Poznań”. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 15 p/. uł. m. in. w bitwie nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych przez Puszczę Kampinoską w kierunku Warszawy. Uczestnik obrony Warszaw. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Powojenne losy n/n.
Odznaczony: SKZ.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
S. Radomyski. Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii 1926-1939. Pruszków 1992;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
R. Abraham. Wspomnienia znad warty i Bzury. W-wa 1990.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 488.

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 55 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-05-05 10:46:02 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze