Karta poległego

Nazwisko: KĘSZYCKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1 październik 1903
Miejsce urodzenia: Czarnotki
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 3 plutonu 2 szwadronu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: W Obronie: Srebrny Krzyż Orderu "Virtuti Militari"
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Pociecha
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: " W boju pod Pociechą były także dość ciężkie straty po stronie 15 p. ułanów. Poległ por. Zygmunt Kęszycki z 2 szwadronu oraz plutonowy Bandosz." Dzieje 1962, s.182.
"Do kolejnego starcia doszło na wschód od m. Pociecha.[...]Polegli wówczas: por. Zygmunt Kęszycki, plut.Ignacy Bandosz, kpr. Józef Chojan, st. uł. Józef Mądrawski, uł. Andrzej Słomki, st. uł. Bolesław Brożek, st. uł. Jan Sobieraj, st. uł. Zygmunt Kaźmierczak, st. uł. Stanisław Czaprański, st. uł. Konstanty Szymczak." W obronie, s.32.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Cmentarz Wojenny Laski
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 320.

Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999 (dalej: Jeziorowski 1999).

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich ( 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962.

Wielhorski Janusz: Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939.[przy współpracy R. Dembińskiego]. Londyn 1979 (dalej: Wielhorski 1979). Uzupełnienia i erraty. Londyn 1990.

15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982 (dalej: W Obronie).

Lista ułanów 15 Pułku Ułanów Poznańskich odznaczonych Orderem Wojennym „Virtuti Militari’ V kl. [w:] 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s. 59 – poz. 53 (dalej: W Obronie).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 55 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.
Uwagi: Wielhorski 1979, s.64: " Do kolejnego starcia doszło na wschód od m.Pociecha. Spalono 3 niemieckie czołgi i kilkanaście samochodów. Polegli wówczas: por.Zygmunt Kęszycki, plut. Ignacy Bandosz, kpr.Józef Chojan, st.uł. Józef Madrowski [błąd, winno być:Mądrawski], uł. Andrzej Słomki [?], st uł. Bolesław Brożek, st.uł. Jan Sobieraj, st. uł. Zygmunt Kaźmierczak, st. uł. Stanisław Czaprański, st. uł. Konstanty Szymczak".
Przypisy: [1] Łąki Wielkie, pow. Kościan. (źródło: Jeziorowski 1999)
Ostatnie zmiany: 2012-06-15 06:30:41 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze