Karta poległego

Nazwisko: MATELSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Poznań-Powiat
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: karabinowy w szwadronie ckm
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: karabinowy w szwadronie ckm
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dzierzgów, gm. Nieborów, pow. Łowicz [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ od nieprzyjacielskiej kuli z kb w czasie podjazdu z zadaniem rozpoznania kierunku na Skierniewice:

"[…] Około godziny 12.00 podjazdy i straż przednia zostały ostrzelane ogniem rkm i ckm oraz napotkały patrole konne nieprzyjaciela, lecz odrzuciły je w kierunku na Skierniewice. Wówczas Niemcy otworzyli silny ogień artyleryjski na naszych kolarzy, a pod Bełchowem, zajętym już przez podjazd ppor. Faleńskiego, pokazały się czołgi. Dowódca rozpoznania, rtm. Chrzanowski, dał rozkaz wycofania się na Łowicz. Tymczasem jednak na Bełchów wyszło natarcie piechoty niemieckiej wsparte czołgami. Oddział ppor. Faleńskiego złożony częściowo z kolarzy, częściowo z konnych, związany walką ogniową w nieprzyjacielem, znalazł się w trudnym położeniu w palącej się wsi pod morderczym ostrzałem artylerii. W czasie walki poległ ppor. Zygmunt Faleński oraz kpr. Jan Matelski i st. strz. Antoni Rożak" (Szacherski 1966, s. 116-117).

"[...] Jako główna siła straży przedniej, rtm. Janusz Chrzanowski posuwał się drogą wzdłuż torów kolejowych. Był kilkukrotnie ostrzeliwany przez stacjonujące w Łowiczu patrole niemieckie. Jednym z zabitych był kpr. Jan Matelski. Z relacji świadków - Antoniego Klimczyńskiego i Janiny Dwużnik - wynika, iż około południa oddziały ukryły się w zagajniku. Kpr. Matelski wyszedł na brzeg lasku, aby przez lornetkę skontrolować sytuację na skraju pobliskiego Dzierzgówka. Ze strony wsi padły jednak strzały, od których zginął" (Czubatka 2009).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dzierzgów, pole Piotra Salenty (przy lasku)
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bełchów, mogiła zbiorowa [3]
Lokalizacja grobu: po prawej stronie alei głównej cmentarza
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Bełchowie (stopień: st. strz.); 2) Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich i cywilnym mieszkańcom Bełchowa poległym w tejże miejscowości we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie; 3) Jedna ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Nieborowie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Bezpośrednio po śmierci towarzysze broni pochowali kpr. Jana Matelskiego w mogile polowej. Na mogile postawiono krzyż z brzozy, na którym zawieszono hełm oraz kartkę z nazwiskiem poległego (Czubatka 2009).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 460 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 118-119 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 116-117, 272/273 (wkładka), 333 (dalej: Szacherski 1966).

Czubatka J., Wrzesień 1939 r. w Bełchowie, „Łowiczanin: Kwartalnik Historyczny”, R. VII, 2009, Nr 2 (25) (dalej: Czubatka 2009).

Uwagi:
Przypisy: [1] "1914/15 r." (źródło: B.Inf., sygn. 6062)
[2] a) Dzierzgów, gm. Nieborów (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Bełchów (źródło: KPŻP; Czubatka 2009);
[3] a) Bełchów, mogiła zbiorowa (źródło: Szacherski 1966, s. 272/273 (wkładka); Czubatka 2009); b) błędnie: Bełchów, mogiła indywidualna (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-03-16 22:00:08 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze