Karta weterana

Nazwisko: MACIOŁOWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Kostka
Imię #3: Marian Mikołaj
Pseudonim:
Imię ojca: Juliusz Józef Marian (1876-1941)
Imię matki: Helena (1886-1953)
Nazwisko rodowe matki: Pańkowska
Data urodzenia: 10 wrzesień 1905
Miejsce urodzenia: Drohobycz
Rodzeństwo: Kazimierz, Władysław, Maria (po mężu Kubacka)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Zdziechowska (ślub 8 X 1935, Słaboszewko)
Dzieci: Ewa, Elżbieta (po mężu Ludowicz), Paweł, Magdalena
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: inżynier rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko: zarządca majątku ziemiańskiego

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: oficer ordynansowy
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: adiutant pułku (od 9 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1928-1929 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (III rocznik, lokata 62., stopień tyt. plut. pchor. rez. kaw., przydział: 14 p. uł.);
# 1933 - promowany na stopień ppor. rez. kaw.;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 5 wrzesień 1998
Miejsce śmierci: Poznań
Obecne miejsce spoczynku: Wonieść, cmentarz parafialny, grób indywidualny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: płyta nagrobna z imiennym epitafium na grobie indywidualnym na cmentarzu parafialnym w Wonieściu
Życiorys: Stanisław Kostka Marian Mikołaj Maciołowski urodził się 10 września 1905 roku w Drohobyczu jako syn Juliusza Józefa Mariana Maciołowskiego (ur. 30 maja 1876, Kraków, zm. 1941, Karłag, obłast Karagandyjska, Kazachstan) i Heleny z Pańkowskich (ur. 17 czerwca 1886, Malechów, zm. 2 grudnia 1953, Kościan), właścicieli majątku w Mokrzanach, odziedziczonego po rodzinie Pańkowskich. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Dublanach, uzyskując tytuł inżyniera rolnika. Wyjechawszy do Wielkopolski, pracował jako zarządca majątków ziemiańskich, m.in. u rodziny Żółtowskich w Czaczu koło Poznania. 8 października 1935 roku w Słaboszewku zawarł związek małżeński z Marią ze Zdziechowskich, z którą doczekał się czwórki dzieci: Ewy, Elżbiety, Pawła i Magdaleny. Jako porucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego został zmobilizowany do 7 pułku strzelców konnych, w szeregach którego wziął udział w kampanii 1939 roku. Do 9 września pełnił funkcję oficera ordynansowego, a następnie objął stanowisko adiutanta pułku. Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej i został osadzony w Oflagu II C Woldenberg. Po zakończeniu II wojny światowej był m.in. dyrektorem Herbapolu w Klęce koło Jarocina. Działał jako instruktor nauki jazdy konnej w Polskim Związku Jeździeckim. Założył ponadto szkółkę jeździecką W Chociczy. Zmarł 5 września 1998 roku w Poznaniu.
Wspomnienia / relacje: Jak informuje Stanisław Harajda: "Poznałem p. Stanisława Maciołowskiego jako młody człowiek. Chodziłem z Jego bratankiem Markiem Maciołowskim (obecnie w USA) do jednej klasy maturalnej w IV LO w Poznaniu (matura 1972). Znałem również drugiego bratanka, śp. Piotra Maciołowskiego. Poznałem przelotnie też dzieci Stanisława: Elżbietę, Pawła. Z Magdaleną, Markiem i Piotrem spotykaliśmy się częściej, również w Klęce. Brat Stanisława, Kazimierz, jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. W Wonieściu są też pochowani: matka Stanisława, Helena, Jego brat Władysław i bratanek Piotr".
Historia pochówku:
Źródła: Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 311.

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992, s. 51, 102.

Badania własne / tradycja rodzinna (Stanisław Harajda, znajomy weterana).

Stanisław Maciołowski, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Maciołowski [dostęp: 29 X 2016].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2016-10-31 21:51:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Groby członków rodziny Maciołowskich na cmentarzu parafialnym w Wonieściu: Stanisława (drugi z prawej), jego bratanka Piotra, syna Władysława (na pierwszym planie), brata Władysława (drugi z lewej) oraz Heleny z Pańkowskich, matki Stanisława i Władysława (pierwszy z lewej). Stan z dn. 30. 10. 2013 r. (fot. Jan Harajda).Grób Stanisława Maciołowskiego na cmentarzu parafialnym w Wonieściu. Stan z dn. 30. 10. 2013 r. (fot. Jan Harajda).

Komentarze