Karta poległego

Nazwisko: GREŚ
Imię #1: Konstanty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 maj
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: żołnierz zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 3 plutonu w szwadronie ckm.
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 3 plutonu w szwadronie ckm.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny) - Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s. 375.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "Zamęt opanowuje w pierwszej i najgroźniejszej chwili samorzutne, pełne poświęcenia i odwagi wystąpienie podporucznika Konstantego Gresia, który rozwinął pod ogniem swoje cekaemy i bije seriami po wsi, tłumiąc kontratak nieprzyjaciela. Osłaniając pułk , porucznik Greś ginie na wysuniętym stanowisku swojego plutonu." Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s. 274.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 237 (dalej: KPŻP).

Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945,Tadeusz Kryska, s. 124.

Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s. 274 i 375.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 118.
Uwagi: 1) KPŻP: rok urodzenia - błędnie 1980;
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 17:04:18 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze