Karta poległego

Nazwisko: MACHAŁA
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Nieznana.
Przydział po 1 września 1939: 15 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Nieznana.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Nieznane.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: przy krzyżu we wsi Gaj
Data ekshumacji: 13 kwiecień 1942
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.
Bauer P., Polak B.: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego w obronie Ojczyzny, 1939r. Gostyń 1978.
Lista 1970 – Lista poległych 15 Pułku Ułanów Poznańskich [1970]. Maszynopis w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Uwagi: Pierwszy pochówek we wsi Gaj, przy krzyżu, jako poległy 11 września 1939r.
Przeinaczenia nazwiska: Mechała, nadto rozbieżność przydziału w 1939 roku, być może identyczny z wykazywanym także wśród poległych 17 p. uł.
Bauer Polak 1978 - ułan 3 szwadronu 17 p. uł.
Lista 1970 ( miejsce śmierci Bielawy).
Ostatnie zmiany: 2011-03-09 18:48:39 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Uł. Franciszek Machała upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze