Karta poległego

Nazwisko: CURBA [1]
Imię #1: [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kan. [3]
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 dak [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Helenów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Bielawach (data śmierci: 10 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 142 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 182 - poz. 24 (dalej: Lista 2009).

Uwagi: Prawdopodobnie tożsamy z Janem GURBĄ / GURDĄ wykazywanym wśród pochowanych w tym samym miejscu spoczynku:
http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,gurba,jan,3521.html
Przypisy: [1] a) CURBA (źródło: KPŻP); b) "CURBA (GURBA)?" (źródło: Lista 2009);
[2] a) brak danych (źródło: KPŻP); b) Jan (źródło: Lista 2009);
[3] a) kan. (źródło: KPŻP); b) "kan., kpr.?" (źródło: Lista 2009);
[4] a) błędnie: "7 dok" (źródło: KPŻP); b) błędnie: "17 DAK" (źródło: Lista 2009);
Ostatnie zmiany: 2014-02-07 22:23:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kan. Curba upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze