Karta poległego

Nazwisko: CYGAŃSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Podchorąży - szwadron kolarzy.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Dzieje 1962, s. 182: " Natarcie wyruszyło w godzinach rannych 10 września [...]. Na osłonę z kierunku Łowicz poszedł szwadron kolarzy pułku z plutonem samochodów pancernych. [...] 10 września poległ ppor.rez. Andrzej Liebich i pdch. Zygmunt Cygański.[...]."
Pierwotne miejsce spoczynku #1: obok wsi Walewice
Data ekshumacji: 13 kwiecień 1942
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962 (dalej:Dzieje 1962).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, opr. Henryk Wójcik,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 182 - poz. 26 (dalej: Poklewski-Koziełł).
Uwagi: 1) Rozbieżność imion: Zygmunt - Kazimierz. Wykazywany również wśród poległych ułanów 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego; 2) Stopień: kpr. pchor. (Poklewski-Koziełł);
Ostatnie zmiany: 2012-04-30 06:25:31 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze