Karta weterana

Nazwisko: GRZEŻUŁKO
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 sierpień 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: Inne jednostki Wielkopolskiej BK
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu Wielkopolskiej BK
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14036), Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych - 2x, Medal Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 26 VIII 1899. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. Ukończył kurs oficerów jazdy. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 1 p. ułanów. Zweryfikowany po wojnie w stopni por. sl. st. kaw. 1 VIII 1921. W latach 1921-193o służy w 1 p. uł. na różnych stanowiskach. W latach 1930-1932 oficer w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Awansowany do stopnia rtm. sł. st. kaw. 1 I 1932. Od XI1932 do x 1934 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Następnie odbywał praktyki sztabowe, po czym przydzielony do sztabu wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Awansowany do stopnia mjr dypl. sł. st. kaw. 19 III 1938. Następnie szef sztabu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Podczas kampanii wrześniowej 1939 szef sztabu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Uczestnik walk nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych w kierunku Warszawy. Wraz z resztkami brygady po walkach w Puszczy Kampinoskiej przebił się 20 IX 1939 w rejonie Wólki Węglowej do Warszawy i bierze udział w jej obronie. Od 23 IX 1939 pełnił funkcję szefa sztabu utworzonej w Warszawie Zbiorowej Brygady Kawalerii. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagu XI B w Braunschweig, potem od VI 1940 w II C w Woldenbergu. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powrócił do kraju.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14036, KW2x, ZKZ, MN, SKZ
Dalsze losy n/n
Roczniki oficerskie 1924,1928,.1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1990;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 487.

15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s. 34.

http://www.stankiewicze.com/vm/vm_so.htm - Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari (dalej : Lista – Stankiewicze).
Uwagi: Lista – Stankiewicze: Grzeżułko Tadeusz - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45.
Ostatnie zmiany: 2012-05-05 10:56:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr dypl. Tadeusz Grzeżułko, szef sztabu brygady (fot.  Mitkiewicz L., Kawaleria Samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku, Kraków 2013).

Komentarze