Karta weterana

Nazwisko: WILCZEK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 07 październik 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: Inne jednostki Wielkopolskiej BK
Funkcja na 1 września 1939: dowódca łączności Wielkopolskiej BK
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 7 X 1897. W WP od XI 1918. Ukończył oficerską szkołę telegraficzną. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie służył w 1 p. łączności. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. łącz. 1 II 1921. w latach 1923-1924 w Obozie Szkolnym Wojsk Łączności. Następnie w 1 p. telegraficznym w Zegrzu. Przeniesiony z dniem 1 IX 1930 z 1 pułku telegraficznego w Zegrzu na stanowisko d-cy plutonu konnego telegraficznego w Brygadzie Kawalerii „Poznań” w Poznaniu. W 1933 urzędowo zmienił nazwisko z Wilczak na Wilczek. Do stopnia kpt. awansowany 1 I 1934. Następnie d-ca łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym brygady m. in. w bitwie nad Bzurą potem w bojach odwrotowych przez Kampinos w kierunku Warszawy. Po połączeniu brygad kawalerii Wielkopolskiej i Podolskiej i utworzeniu Zbiorowej Brygady Kawalerii walczy w obronie Warszawy na stanowisku z-cy d-cy łączności. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n
Odznaczony: SKZ
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
Dz. Pers. Nr 14 z 20 IX 1930;
Dz. Pers. Nr 8 z 28 VI 1933;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
R. Abraham. Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. W-wa 1990;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 487.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-05 19:42:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze