Karta weterana

Nazwisko: KRYSTEK
Imię #1: Witalis
Imię #2: Stanisław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Partyka
Data urodzenia: 18 maj 1911
Miejsce urodzenia: Pabianice
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: adiutant dywizjonu artylerii konnej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 dak
Funkcja na 1 września 1939: adiutant dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: 7 dak w składzie Zbiorczej Brygady Kawalerii armii "Warszawa" (od 23 IX)
Funkcja po 1 września 1939: adiutant dywizjonu
Przebieg służby wojskowej: # 1931-1933 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu;
# 5 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 47.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 7 dywizjonu artylerii konnej w Poznaniu;
# 19 III 1937 - awansowany na stopień por.;
# 1937-1939 - na stanowisku adiutanta 7 dak;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 13659), Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 dak
Data śmierci: 17 luty 1987
Miejsce śmierci: Londyn
Obecne miejsce spoczynku: Pabianice, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Witalis Stanisław Krystek urodził się 18 maja 1911 roku w Pabianicach jako syn Józefa i Marii z Partyków. Uczył się w Korpusie Kadetów Nr 3 w Rawiczu, gdzie w roku 1931 złożył egzamin dojrzałości. W latach 1931-1933 odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Z dniem 15 sierpnia 1933 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej artylerii z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 7 dywizjonu artylerii konnej w Poznaniu. Awans na stopień porucznika uzyskał 19 lutego 1937 roku. W latach 1937-1939 pełnił funkcję adiutanta 7 dak. W wojnie obronnej Polski 1939 roku wziął udział na stanowisku adiutanta 7 dak w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii armii "Poznań". Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą, gdzie 18 września został ranny, a następnie w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Po przebiciu się do oblężonej Warszawy, uczestniczył w jej obronie w składzie utworzonej 23 września Zbiorczej Brygady Kawalerii. Po kapitulacji został wzięty do niewoli niemieckiej i przebywał m.in. w oflagach XII A Hadamar (numer jeniecki 54), VII C Laufen (od 20 maja 1942 roku) i przypuszczalnie VII A Murnau. W 1945 roku, po wyzwoleniu obozu, wstąpił na służbę do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. We wrześniu 1946 roku wraz z II KP ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie po demobilizacji w roku 1947 osiadł na stałe. Zmarł 17 lutego 1987 roku w Londynie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIV, 1934, Nr 9, s. 160, 169 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 291, 304 (dalej: Abraham 1990).

Tradycja rodzinna (Włodzimierz Krystek; Alina Chojnacka, bratanica weterana).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 310 (dalej: Głowacki 1985).

Krystek Witalis Stanisław - , por. art., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 10 XI 2014] (dalej: Stankiewicze.com).

Krystek Witalis, [w:] Baza programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945", http://straty.pl/pl/szukaj [dostęp: 26 V 2020] (dalej: Straty.pl).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Stanisław (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; tradycja rodzinna; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: Abraham 1990; Straty.pl);
Ostatnie zmiany: 2020-06-01 00:17:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Witalis Krystek, adiutant 7 dywizjonu artylerii konnej (fot. za: Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990).

Komentarze