Karta weterana

Nazwisko: SAWICKI
Imię #1: Ludwik
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 sierpień 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 dak
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 dak
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 13302), Krzyż Walecznych - 4x, Order Odrodzenia Polski kl.V, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 20 VIII 1893. Ukończył gimnazjum. Służba wojskowa w armii austriackiej, gdzie ukończył szkołę oficerów artylerii. W latach I wojny światowej 1914-1918 służył w armii austriackiej. Powołany w stopniu por. art. do służby czynnej w WP służył w 12 pap. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919 dowodził m. in. baterią, potem dywizjonem. Awansowany do stopnia mjr-a 1 I 1927. W VI 1927 przeniesiony z 12 pap w Złoczowie do 21 pap w Bielsku na stanowisko d-cy III dywizjonu stacjonującego w Oświęcimiu. Z dniem 1 IV 1932 mianowany kwatermistrzem 21 pap. Z dniem 1 IV 1933 przeniesiony z 21 pal do 9 pal w Białej Podlaskiej na stanowisko d-cy III dywizjonu. Awansowany do stopnia ppłk 1 I 1935. Z dniem 15 VIII 1935 przeniesiony z 9 pal na stanowisko z-cy d-cy 20 pal w Prużanie. Mianowany z dniem 16 II 1938 d-cą 7 dak w Poznaniu. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 7 dak w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, potem Zbiorowej Brygady Kawalerii. Brał udział w walkach nad Bzurą, potem w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 30 IX 1939 w niewoli niemieckiej. W latach 1939-1945 przebywał w oflagu m. in. w VIIA w Murnau. Uwolniony z niewoli 29 IV 1945.
Dalsze losy n/n
Odznaczony: VM kl. 5 nr 13302, KW 4x, OP5, ZKZ, MN
Dz. Pers. Nr 8 6 III 1920;
Dz. Pers. Nr 17 z 25 VI 1927;
Dz. Pers. Nr 5 z 11 IV 1933;
Dz. Pers. Nr 11 z 31 VIII 1935;
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Zarzycki. 7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej. Pruszków 2002;
R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1990;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 490.

Zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 DAK.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-08-03 00:47:46 przez samun | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk Ludwik Sawicki (fot. ze zb. Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 DAK / www.7dak.pl).Ppłk. Ludwik Sawicki (z prawej) w towarzystwie gen. bryg. Romana Abrahama (w środku) i rtm. Andrzeja de Myszki Chołoniewskiego-Kostórkiewicza (z lewej) w dniu 14 września w trakcie wyboru stanowisk ogniowych dla 7 dywizjonu artylerii konnej w Marysinie nad dolną Bzurą (fot. za: Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969).Ppłk Ludwik Sawicki (pierwszy z prawej), dowódca 7 dywizjonu artylerii konnej, z oficerami dywizjonu (fot. za: Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990).

Komentarze