Karta poległego

Nazwisko: CISZAK
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Apolinary (1874-1954)
Imię matki: Maria (1888-1918)
Nazwisko rodowe matki: Owczarczak
Data urodzenia: 13 grudzień 1911 [1]
Miejsce urodzenia: Czacz
Rodzeństwo: Leon (ur. 1910), Teodora (ur. 1910, po mężu Piotrowska), Edmund (1913-1980), Stanisław (ur. 1915), Zofia (ur. 1918), Maria (ur. 1920, siostra przyrodnia)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: ogrodnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: baon ON Kościan
Funkcja na 1 września 1939: podoficer w 1 kompanii "Kościan"
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Kościan"
Funkcja po 1 września 1939: podoficer w 1 kompanii "Kościan"
Przebieg służby wojskowej: czynna służba wojskowa - w 17 pal w Gnieźnie;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Kościan", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: rej. m. Iłów [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w wyniku niemieckiego bombardowania lotniczego w rejonie Iłowa: "W dniu 17 września Niemcy przeprowadzili największe z dotychczasowych uderzenie lotnicze na obszar pomiędzy Iłowem a Bzurą. W rejonie tym nastąpiło skupienie jednostek obydwu armii polskich oraz tyłów, które dążyły do wyznaczonych przepraw na Bzurze. Nalot rozpoczęły bombowce, a za nimi pojawiły się nurkowce atakując bez przerwy do późnych godzin wieczornych. Zniszczeniu uległa większość artylerii, tabory, rozbite i rozproszone zostały oddziały wojskowe. Działaniom lotnictwa sprzyjała piękna słoneczna pogoda, odkryta przestrzeń oraz duże skupienie pomieszanych ze sobą oddziałów. [...] Duże straty w zabitych, rannych i zaginionych miał 55 pułk piechoty. [...] Podobny los spotkał żołnierzy batalionów Obrony Narodowej mobilizowanych przez 55 pułk piechoty. [...] Podobnie jak ich macierzysty 55 pułk piechoty przestały istnieć po ciężkich walkach toczonych w rejonie Iłowa. Z pierwszej kościańskiej kompanii por. Waligóry poległo 9 żołnierzy. Od bomb lotniczych zginęli: kpr. Mieczysław Ciszak, st. strzelec Jan Łączny i strzelec Czesław Banach. Przy stanowisku karabinu maszynowego poległ kpr. Piotr Jankiewicz, a ciężko ranny strzelec Franciszek Witkiewicz zmarł w szpitalu w Łodzi. W tym samym szpitalu zmarł na skutek odniesionych ran strzelec Józef Kaczor. W bezimiennych grobach pochowani są także: strzelec Hieronim Smok (ordynans dowódcy batalionu ON "Kościan"), strzelec Czesław Chudziński i strzelec Antoni Klemenski. Z 3 kompanii czempińskiej poległ między innymi kpr. Władysław Dudziak" (Bauer, Polak 1979).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 1 kompanii Batalionu Obrony Narodowej "Kościan" poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę ratusza w Kościanie (odsłonięta w 1979 r.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Bauer P., Polak B., 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979, s. 126-127 (dalej: Bauer, Polak 1979).

Bauer P., Batalion Obrony Narodowej "Kościan" w 1939 roku, Kościan 1989, s. 77, Załącznik nr 2 - s. 83 (dalej: Bauer 1989).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Anna Ciszak, wnuczka stryjeczna zaginionego).

Uwagi: Por. Bauer 1989, gdzie imię matki błędnie: Wiktoria.
Przypisy: [1] a) 13 grudnia 1911 (źródło: archiwum rodzinne - drzewo genealogiczne Ciszaków potwierdzone z akt Archidiecezji Poznańskiej, oprac. Bronisław Kaszkowiak); b) 1 stycznia 1919 (źródło: Bauer 1989); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1979);
[2] a) 19 września 1939 (źródło: Bauer 1989, Załącznik nr 2 - s. 83); b) 17 września 1939 (źródło: Bauer, Polak 1979);
[3] a) "w rejonie Iłowa" (źródło: Bauer, Polak 1979, s. 127); b) "nad Bzurą" (źródło: Bauer 1989, Załącznik nr 2 - s. 83);
Ostatnie zmiany: 2017-02-22 23:32:24 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Ciszak (fot za: Bauer P., Polak B., 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979).Mieczysław Ciszak jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych Anny Ciszak).Mieczysław Ciszak (stoi z prawej) wśród znajomych (fot. ze zb. rodzinnych Anny Ciszak).Mieczysław Ciszak (stoi z prawej, w kapeluszu) w towarzystwie brata Edmunda (z lewej) (fot. ze zb. rodzinnych Anny Ciszak).Mieczysław Ciszak (z lewej) w towarzystwie rodziców i rodzeństwa (fot. ze zb. rodzinnych Anny Ciszak).

Komentarze