Karta poległego

Nazwisko: MAJCHRZAK
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Bronie pancerne
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 71 dyon panc.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 439.

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969, s. 92/93 (dalej: Abraham).
Uwagi: Rozbieżność informacji dotyczących daty i miejsca śmierci oraz pochówku.
Abraham: „ [….]. Podczas naszego przejazdu, na zachodnim już brzegu rzeki Mroga, uchodzące znad Bzury ubezpieczenia niemieckie ostrzeliwują nasz łazik i motocykle Chłopika.[…]. Niestety, i my mamy straty: zginął plutonowy J. Majchrzak, trafiony kulą w czoło, ranny został w brzuch kierowca. Rannych odsyłamy do punktu opatrunkowego w Walewicach […]; poległego plutonowego pochowano na cmentarzu w Walewicach.”
Ostatnie zmiany: 2012-04-28 22:20:32 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze