Karta poległego

Nazwisko: MATUSZEWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Przydzielony do szwadronu kolarzy Wlkp. BKaw.
Przydział po 1 września 1939: 15 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Przydzielony do szwadronu kolarzy Wlkp. BKaw.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chruślin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: „Szwadron poniósł jednak ciężkie straty. Polegli: podporucznik Jan Maliszewski; kaprale: Górecki, Nowak, Gawron, Wojtaszek; starsi ułani: Lewandowski, Magdziarz, Szulc, Ratajczak; ułani: Janos, Matuszewski i Walczak.” Roman Abraham - " Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" str. 107.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.
" Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" . Roman Abraham, Warszawa 1969.
Lista 1970 – Lista poległych 15 Pułku Ułanów Poznańskich [1970]. Maszynopis w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982, s.54 – 58: Lista strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich w latach 1918 – 1945.
Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek - 1945. Red. Bogusław Polak. Poznań 1986; s.320 - 325: Polegli żołnierze Wielkopolskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku [zestawił Piotr Bauer].
Uwagi: Rozbieżność imion, występuje także jako Ludwik, w konsekwencji nastąpiła dwoistość osób.
Lista 1970 (poległ 11 września).
W obronie 1982, s.56 poz.105.
Lance do boju 1986, s.321 (dwukrotnie, raz jako Ludwik, drugi raz jako Stanisław, wcześniej s.320 uł. Matuszewski bez imienia w szwadronie kolarzy Wlkp. BKaw.).
Ostatnie zmiany: 2010-11-12 12:29:35 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Uł. Stanisław Matuszewski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach.                    Stan z dn. 14.09.2014 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze