Karta poległego

Nazwisko: GLABISZ
Imię #1: Andrzej
Imię #2: Maria
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 wrzesień 1920
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr. pchor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Podchorąży w 4 szwadronie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brochów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: " W dalszej zaciętej walce od zagrody do zagrody z niemiecką piechotą z oddziałów zmotoryzowanych cała wieś została opanowana przez oba nacierające szwadrony. Poległ wówczas pdch. Andrzej Glabisz z 4 szwadronu oraz został ciężko ranny por. Szcześniewski i czterech ułanów." Dzieje 1962, s.182.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich ( 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962.

Lista ułanów 15 Pułku Ułanów Poznańskich odznaczonych Orderem Wojennym „Virtuti Militari’ V kl. [w:] 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s. 59 – poz. 32.
Uwagi: Rozbieżne daty śmierci 12 - 13 - 14 września 1939r. Utożsamiany być może z płatnikiem pułku - ppor.Adamem Glabiszem.
Notatnik wojenny wachm. Antoniego Michalczyka - szefa szwadronu, pozycja 3 - data śmierci 13.09.1939r.
Ostatnie zmiany: 2011-11-05 10:17:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze