Karta poległego

Nazwisko: ISMOCH
Imię #1: Abraham
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: w 4 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: w 4 szwadronie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Zamość
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Krzyż betonowy z imienną tablicą epitafijną na jednej z mogił cmentarza wojennego w Granicy (imię w formie: "Abracham").
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 263.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, Cmentarz wojenny z 1939 roku (w/g załączonego planu) w leśnictwie Granica (Puszcza Kampinoska) (maszynopis), poz. 19 (dalej: ODM Granica).

Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 323.

Uwagi: Dokumenty "na nazwisko: Abrahama Izaaka Ismocha, strz. 2 Komp. Biedrusko k/Poznania 1917 r." odnaleziono przy zwłokach st. strz. Piotra Tyszulki z 2 szwadronu 7psk, ekshumowanego na cmentarz wojenny w Granicy (ODM Granica). Brak jednak pewności o tożsamości właściciela dokumentów z poległym żołnierzem 7 psk.
Ostatnie zmiany: 2014-03-02 15:55:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Abraham Ismoch upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Granicy. Stan z dn. 12. 06. 2011 r. (fot. Krzysztof Bielawski / "Wirtualny Sztetl" - www.sztetl.org.pl).

Komentarze