Karta poległego

Nazwisko: BARTKOWIAK
Imię #1: Florian
Imię #2: Czesław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anastazja
Nazwisko rodowe matki: Kmiećkowiak
Data urodzenia: 18 kwiecień 1913
Miejsce urodzenia: Königswille [ob. Królewska Wola, pow. oleśnicki]
Rodzeństwo: Stanisław, Pelagia, Helena, Kazimierz, Czesław, Felicja, Maria, Regina
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Leszno
Narodowość: polska
Wykształcenie: gimnazjalne
Zawód: pracownik kolei
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: pracownik ekspedycji towarowej PKP

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: baon ON Leszno [2]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 2 kompanii "Osieczna"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1936 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych 14 DP przy 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu (zasadnicza służba wojskowa);
# 1938 - promowany na stopień ppor. rez.;
# 1939 - zmobilizowany na stanowisko dowódcy II plutonu 2 kompanii "Osieczna" w batalionie Obrony Narodowej "Leszno";
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Leszno", m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w Szpitalu Świętego Jana Bożego w Warszawie (ul. Bonifraterska 12) w rezultacie ciężkich ran odniesionych w obronie stolicy
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera wojenna B 25, rząd XV, grób 29
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Florian Czesław Bartkowiak urodził się 18 kwietnia 1913 roku w Königswille w Cesarstwie Niemieckim (dzisiejsza Królewska Wola, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) jako syn Władysława i Anastazji z Kmiećkowiaków. W 1914 roku wraz z rodzicami i rodzeństwem wrócił do Wielkopolski. W roku 1922 przeniósł się do Leszna, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do miejscowego gimnazjum. W tym okresie był aktywnym sportowcem, uprawiając boks, siatkówkę i piłkę nożną. Grał również na pozycji bramkarza w zespole piłkarskim Polonia 1912, czyniąc to pod pseudonimem "Olmarski", gdyż za występy w klubie sportowym mógł zostać usunięty ze szkoły. 7 marca 1926 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerskie przyrzeczenie złożył 26 kwietnia 1926 roku, a następnie w ramach 1 Drużyny Harcerskiej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie osiągał kolejno stopnie młodzika (30 sierpnia 1926), wywiadowcy (27 września 1927), ćwika (7 sierpnia 1930) i harcerza orlego (12 lutego 1931). Od 1935 roku należał do I zastępu "Żubrów" 7 Drużyny Harcerskiej im. gen. Henryka Dąbrowskiego przy Rodzinie Kolejowej w Lesznie. Był członkiem Rady Drużyny, a w roku 1938 na obozie w Suwałkach wszedł w skład komendy, pełniąc funkcję oboźnego. Ukończywszy naukę w 1934 roku, pracował m.in. w leszczyńskim magistracie, a od roku 1937 - w lokalnej ekspedycji towarowej Polskich Kolei Państwowych. Był ponadto zatrudniony jako instruktor Przysposobienia Wojskowego. W 1936 roku odbył zasadniczą służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 14 Dywizji Piechoty przy 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu. W roku 1938 otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy. W 1939 roku został zmobilizowany na stanowisko dowódcy II plutonu 2 kompanii "Osieczna" w batalionie Obrony Narodowej "Leszno". W kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku walczył na szlaku bojowym od Wielkopolski po Warszawę. Ciężko ranny w obronie stolicy, zmarł w Szpitalu Świętego Jana Bożego w Warszawie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 69 (dalej: KPŻP).

Florian Bartkowiak, oprac. T.S. (maszynopis, archiwum rodzinne).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Mariola Figiel).

Handke W., Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie. 7 Drużyna Harcerska im. gen. Henryka Dąbrowskiego przy Rodzinie Kolejowej w Lesznie, Leszno 2020, s. 33, 40-41 (dalej: Handke 2020).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Czesław (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) Cz. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Handke 2020);
[2] a) baon ON "Leszno" (źródło: archiwum rodzinne; Handke 2020, s. 40-41); b) 55 pp (źródło: KPŻP);
[3] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 28 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne; Handke 2020, s. 41);
Ostatnie zmiany: 2023-01-04 00:22:43 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Florian Czesław Bartkowiak jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Florian Czesław Bartkowiak jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Florian Czesław Bartkowiak jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Florian Czesław Bartkowiak jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze