Karta poległego

Nazwisko: PIECHOWIAK [1]
Imię #1: Andrzej
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 listopad 1913 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Mieczysław
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Laski
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Laski
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: L-III-3 (371)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Pierwotnie został pochowany w mogile polowej w Laskach, a następnie w 1940 r. ekshumowany na cmentarz wojenny w tej samej miejscowości, gdzie spoczywa do dziś w jednej z mogił zbiorowych (nr L-III-3/371 według płk. Ludwika Głowackiego). Przez kilkadziesiąt lat na upamiętniającej jego osobę imiennej tabliczce epitafijnej widniało zniekształcone nazwisko "PIECHOWSKI". Wskutek interwencji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z grudnia 2014 r. na mogile wystawiono nową tabliczkę z inskrypcją w brzmieniu: "KPR. ANDRZEJ PIECHOWIAK / 7 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH / UR. 7.11.1913 R. †20.9.1939 R.".
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 65 (dalej: KPŻP).

Karta ewidencyjna pochowanego, PIECHOWSKI Andrzej, oprac. L. Głowacki (dalej: KEP).

Pismo nr WPS-VIII.5230.248.2014.PO Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Wójta Gminy Izabelin z 11 XII 2014 r. (dalej: MUW 2014).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Aleksandra Wolniewicz).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) PIECHOWIAK (źródło: MUW 2014); b) błędnie: "PIECHOWSKI" (źródło: KPŻP; KEP);
[2] a) 7 listopada 1913 (źródło: MUW 2014); b) 1913 (źródło: KPŻP; KEP);
[3] a) 7 psk (źródło: MUW 2014); b) Poznań (źródło: KEP); c) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2017-11-02 18:35:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Karta ewidencyjna pochowanego Andrzeja Piechowiaka (odnotowanego jako "Piechowski").Andrzej Piechowiak jako żołnierz 7 pułku strzelców konnych (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak jako żołnierz 7 pułku strzelców konnych (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak jako żołnierz 7 pułku strzelców konnych (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak jako żołnierz 7 pułku strzelców konnych (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak wśród żołnierzy 7 pułku strzelców konnych w trakcie pobytu w Bystrzycy na Zaolziu, 1938-1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak wśród żołnierzy 7 pułku strzelców konnych (fot. ze zb. rodzinnych).Andrzej Piechowiak wśród żołnierzy szwadronu ckm 7 pułku strzelców konnych w trakcie pobytu w Bystrzycy na Zaolziu, 1938-1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Serdecznie dziękujemy Pani Teresie Masłowskiej ze Stanowiska ds. Kombatantów w Gabinecie Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pomoc z korekcie nazwiska, daty urodzenia i przydziału wojskowego pochowanego.

dodany przez: redakcja, 2017-01-14