Karta poległego

Nazwisko: JANKOWSKI
Imię #1: Leon
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpr. [1]
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 dak
Funkcja na 1 września 1939: patrol telefoniczny w 3 baterii
Przydział po 1 września 1939: 7 dak
Funkcja po 1 września 1939: patrol telefoniczny w 3 baterii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Abraham 1990), Krzyż Walecznych (Szacherski 1966)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 3 baterią 7 dak
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Helenów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: W świetle wspomnień gen. bryg. Romana Abrahama, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii armii "Poznań": "3 bateria 7 dywizjonu artylerii konnej, spiesząc za pułkiem, myli w lesie kierunek i wychodzi na wysokości miejscowości Helenów na drogę prowadzącą do Głowna, którą kontroluje nieprzyjaciel. Zaskakują ją tu czołgi niemieckie, które z bliskiej odległości sieką ogniem działek i cekaemów i powodują straty w ludziach i koniach. Dowódca baterii, myśląc, że przed sobą ma pułk, szedł słabo ubezpieczony. W tym beznadziejnym, zdawałoby się, położeniu porucznik Józef Korczakowski z kanonierami odprzodkowują dwa działa i ogniem na wprost powstrzymują nacierające już na baterię czołgi, które zawracają i kryją się wśród zabudowań. Odważna i szybka decyzja dowódcy i jego kanonierów uratowała baterię od zupełnego zniszczenia. W boju polegli kapral podchorąży Leon Jankowski, kapral nadterminowy Leon Raszke; kanonierzy: Czarnopyski i Jan Gurba. Ciężko ranny został dowódca działonu, plutonowy Michał Szymański, poza tym rannych było 11 kanonierów. Padło 40 koni" (Abraham 1990, s. 95-96).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Bielawach (data śmierci: 10 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 274 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 183 - poz. 64 (dalej: Lista 2009).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 96, 305 (dalej: Abraham 1990).

Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 340 (dalej: Szacherski 1966).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 7 - s. 66 (dalej: Knoll, Matuszewski 1988).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) kpr. (źródło: KPŻP); b) pchor. (źródło: Szacherski 1966; Knoll, Matuszewski 1988); c) kpr. pchor. (źródło: Abraham 1990; Lista 2009);
Ostatnie zmiany: 2014-02-09 16:15:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Leon Jankowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze