Karta poległego

Nazwisko: MYSZKA-CHOŁONIEWSKI-KOSTÓRKIEWICZ, de [1]
Imię #1: Andrzej
Imię #2: [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Irena Maria
Nazwisko rodowe matki: Zaklika
Data urodzenia: 17 wrzesień 1908
Miejsce urodzenia: Lwów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Halina
Dzieci: Tadeusz (Michał)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm. dypl. [3]
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: Inne jednostki Wielkopolskiej BK
Funkcja na 1 września 1939: I oficer operacyjny sztabu
Przydział po 1 września 1939: Dowództwo Wielkopolskiej BK
Funkcja po 1 września 1939: I oficer operacyjny sztabu; szef sztabu Wielkopolskiej BK (od 16 IX), następnie Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. R. Abrahama
Przebieg służby wojskowej: # 1928-1930 - w Szkole Podchorążych Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (VII rocznik);
# 15 VIII 1930 - promowany na stopień ppor. kaw. ze starszeństwem z dniem 1 VIII 1930 r. (lokata 1., prymus promocji) i przydziałem do 2 pułku szwoleżerów w Starogardzie (jako oficer 3., a następnie 2 szwadronu);
# 1932 - odnotowany jako ppor. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 1.) i przydziałem do 2 p. szwol.;
# 1933 - awansowany na stopień por. kaw. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. i przydzielony na stanowisko dowódcy szwadronu w 2 p. szwol.;
# 1936-1938 - na studiach w Wyższej Szkole Wojennej (XVII kurs), po czym przydzielony na stanowisko I oficera sztabu w dowództwie Wielkopolskiej BK;
# 19 III 1939 - awansowany na stopień rtm. dypl.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z dowództwem Wielkopolskiej BK, następnie Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. R. Abrahama
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: Rtm. dypl. Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz upamiętniony (jako And. de Myszka Chołoniewski Kostarkiewicz) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach, Stan z dn. 26 maja 1910 r. (fot. Leszek Gach).
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach (dane personalne w formie: AND. DE MYSZKA / CHOŁONIEWSKI / KOSTARKIEWICZ)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Opinia końcowa z 16 sierpnia 1930 r. wystawiona przez płk. Leona Strzeleckiego, dyrektora nauk, i płk. Zygmunta Podhorskiego, komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu: "Bardzo inteligentny, b. bystry i zdolny. Charakter jeszcze nie urobiony. Zarozumiały. Okazywał tendencję do lekkomyślności w sprawach pieniężnych. Wojskowo dostatecznie wyrobiony i zdyscyplinowany. Niezbyt pilny ani pracowity, wymaga pobudzania do pracy, którą gdy chce, umie wykonać wzorowo. Usposobienie żywe i pogodne. W prezencji posiada pewne braki. Zachowanie się w służbie i poza nią – ogólnie dobre. Jeżeli dostanie się pod dobre kierownictwo, powinien wyrobić się na bardzo dobrego oficera" (cyt. za: ŻW 1939, s. 54). Opinia służbowa z 15 listopada 1935 r. wystawiona przez płk. Romana Abrahama, dowódcę Brygady Kawalerii "Bydgoszcz": "Wyróżniający się dowódca w polu, trafna i szybka orientacja, słuszna decyzja, energiczne wykonanie. Przygotowany w zupełności do dowodzenia szwadronem. Używany przeze mnie w ciągu kilku lat podczas koncentracji jako dowódca oddziałów rozpoznawczych wywiązywał się dobrze z stawianych mu zadań. Często dowodził zespołem broni konnych, cyklistów i sam. panc. W garnizonie b. dobry instruktor. Oficer o dużej przyszłości liniowej. Sprawami gospodarczymi mniej się interesuje" (cyt. za: ŻW 1939, s. 54). Opinia końcowa z 30 grudnia 1938 r. wystawiona przez gen. bryg. Tadeusza Kutrzebę, komendanta Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie: "Bardzo inteligentny i zdolny. Umysł żywy, lotny, w rozumowaniu ścisły, logiczny. Ma dar jasnego ujmowania zagadnień i zwięzłego, przekonywującego wypowiadania swych myśli. Pracowitość i pilność oraz poczucie obowiązku bardzo duże. [...] Fizycznie wytrzymały, wysportowany. Nerwowo opanowany, nie wrażliwy na niepowodzenia. Usposobienie poważne, lecz pogodne. Silnie i wyraźnie zarysowana indywidualność. Duża siła woli, łatwo oddziałująca na otoczenie. Konsekwentnie zdąża do postawionego sobie celu, nie dając się zniechęcić, ani powstrzymać przeszkodami. Duża ambicja i pewność siebie z pozorami zarozumiałości w sposobie zachowania się. Jest to przede wszystkim typ dowódcy, któremu można rokować bardzo piękną przyszłość, będzie jednak również doskonałym oficerem sztabu" (cyt. za: ŻW 1939, s. 55). Ze sprawozdania z przebiegu walk w kampanii 1939 r., które opracował Eryk Brabec, pchor. 15 pułku ułanów: "Było to w Kampinosie. Rtm. Chołoniewski zagrzany widokiem zdobytych przez nasze oddziały i palących się czołgów niemieckich, a widząc, jak nowe nas atakowały, powiedział do mnie, że musi też parę wysadzić w powietrze. Zabrał kilka ręcznych granatów, zostawił płaszcz oraz torbę polową i dołączył do walczących żołnierzy" (cyt. za: Abraham 1990, s. 257). Fragment wspomnień gen. bryg. Romana Abrahama, we wrześniu 1939 r. dowódcy Wielkopolskiej BK i Grupy Operacyjnej Kawalerii swego imienia: "Rotmistrz Andrzej Chołoniewski, mój wieloletni towarzysz broni, niezastąpiony oficer Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, ostatni jej szef sztabu. W chwilach kryzysu walk zachowywał spokój, zimną krew i świecił przykładem osobistego męstwa. Bił się z bezprzykładną odwagą pod Sobotą, Łowiczem, Głownem, Brochowem, Zamościem, Sierakowem i Laskami, gdzie jego młode żołnierskie życie znalazło swój chwalebny kres. Przedstawiłem go do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari IV i V klasy" (Abraham 1990, s. 257).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 130 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 57 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej 1604-1945 (dalej: AGAD, Ks. Metr. Arch. Lwow.).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jerzy de Myszka Chołoniewski, daleki kuzyn pochowanego).

"Rocznik Oficerski Ministerstwa Spraw Wojskowych", 1932, s. 171, 626 (dalej: RO 1932).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 174, 257, 282, 302 (dalej: Abraham 1990).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 487 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 1 (dalej: Knoll, Matuszewski 1988).

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939, Warszawa 1989, s. 23 (dalej: Radomyski 1989).

Żołnierze Września 1939, red. K. Sikora, A. Wesołowski, Warszawa 2012, s. 53-56 (dalej: ŻW 1939).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz (źródło: RO 1932; ŻW 1939); b) de Myszka Chołoniewski-Kostórkiewicz (źródło: Abraham 1990, s. 282; Knoll, Matuszewski 1988); c) Chołoniewski de Myszka Kostórkiewicz (źródło: Radomyski 1989); d) CHOŁONIEWSKI de MYSZKA-KOSTÓRKIEWICZ (źródło: Kryska-Karski 1996); e) de Myszka Chołoniewski (źródło: AGAD, Ks. Metr. Arch. Lwow.; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Bauer, Polak 1982); f) CHOŁONIEWSKI (źródło: KPŻP: Abraham 1990, s. 302);
[2] a) Adam (źródło: Kryska-Karski 1996); b) nie posiadał (źródło: AGAD, Ks. Metr. Arch. Lwow.; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja) - Jerzy de Myszka Chołoniewski: "Andrzej Adam de Myszka Chołoniewski - tak brzmiało nazwisko mojego ojca, a jego kuzyn posiadał tylko jedno imię - Andrzej"; c) brak danych (źródło: KPŻP; RO 1932; Abraham 1990; Bauer, Polak 1982; Knoll, Matuszewski 1988; Radomyski 1989; ŻW 1939);
[3] a) rtm. dypl. (źródło: Abraham 1990, s. 257, 282; Bauer, Polak 1982; Knoll, Matuszewski 1988; ŻW 1939); b) rtm. (źródło: KPŻP);
[4] a) Sieraków (źródło: KPŻP); b) Laski (źródło: ŻW 1939, s. 153); c) Puszcza Kampinoska (źródło: Kryska-Karski 1996); d) brak danych (źródło: Abraham 1990; Bauer, Polak 1982; Knoll, Matuszewski 1988);
Ostatnie zmiany: 2018-11-21 17:47:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz (fot. ze zbiorów rodzinnych).Rtm. Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz (z prawej) w towarzystwie rtm. Stanisława Łubieńskiego w trakcie kursu w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, 1938 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych).Rtm. dypl. Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz (z lewej) w towarzystwie gen. bryg. Romana Abrahama (w środku) i ppłk. Ludwika Sawickiego (z prawej) w dniu 14 września w trakcie wyboru stanowisk ogniowych dla 7 dywizjonu artylerii konnej w Marysinie nad dolną Bzurą (fot. za: Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969).Metryka urodzenia Andrzeja de Myszki-Chołoniewskiego-Kostórkiewicza (odnotowanego jako Andrzej de Myszka Chołoniewski) (Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej 1604-1945).Rtm. dypl. Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz upamiętniony (jako And. de Myszka Chołoniewski Kostarkiewicz) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach, Stan z dn. 26 maja 2010 r. (fot. Leszek Gach).Ppor. Andrzej de Myszka-Chołoniewski-Kostórkiewicz jako oficer 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie, 1930 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze