Karta weterana

Nazwisko: CHŁAPOWSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 marzec 1898
Miejsce urodzenia: w Gozdaninie k. Mogilna
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: - od 1924 Elżbieta Szlagowska
Dzieci: syn
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: I zastępca dowódcy 15 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych - 4x, Srebny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 19198-1921.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 kwiecień 1969
Miejsce śmierci: w Ramsgate /Hrabstwo Kent/.
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz North Sheen w Londynie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 22 III 1898 w Gozdaninie k. Mogilna, syn Jana i Zofii z Jaczyńskich. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w m. Frankenstein na Śląsku /obecnie Ząbkowice Śląskie/, gdzie 1 IV 1918 otrzymał świadectwo dojrzałości. Od VIII 1918 członek powstałej w Poznaniu POW zaboru pruskiego. W I 1919 zgłasza się ochotniczo w stopniu szeregowca do oddziału Strzelców Konnych Straży Poznańskiej przemianowanego na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, a w V 1920 na 15 Pułk Ułanów. Z pułkiem tym związany był przez cały okres służby wojskowej. W stopniu st. ułana skierowany do Szkoły Oficerskiej Piechoty w Poznaniu, której był słuchaczem w okresie 8 VIII 1919-8 III 1920. Mianowany ppor. piech. 1 VI 1920. Zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 III 1920. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Wyróżnił się w walkach pod Ptyczą. Po wojnie służy nadal w 15 p. uł. Awansowany 16 II 1923 do stopnia por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 I 1923. W 15 p. uł. pełnił różne funkcje m. in. d-ca plutonu, plutonu łączności. Do stopnia rtm awansowany 1 I 1930. W 1931 ukończył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu kurs dla d-ców szwadronu. Następnie d-ca szwadronu, potem od 1 III 1933 adiutant 15 p. uł., potem oficer mobilizacyjny. Awansowany do stopnia mjr sł. st. kaw. 19 III 1938. W latach 1937-1939 d-ca szwadronu zapasowego 15 p. uł., Od 1939 I z-ca d-cy 15 p. uł. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku z-cy d-cy 15 p. uł. w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do armii „Poznań”. Brał udział walkach z Niemcami nad Bzurą. Po śmierci d-cy pułku ppłk T. Mikke 12 IX 1939 pod Ziewanicami k. Bielaw dowodzi pułkiem w bojach odwrotowych przez Kampinos w kierunku Warszawy. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu II c w Woldenbergu, ska zostaje w I 1945 ewakuowany w głąb Niemiec. Po uwolnieniu z niewoli w IV 1945 wyjechał do Włoch i wstąpił do II Korpusu Polskiego z przydziałem do Pułku Ułanów Karpackich. Po ewakuacji oddziałów II KP do Wlk. Brytanii zostaje przydzielony z dniem 26 XI 1945 do 15 p. uł. Awansowany do stopnia ppłk-a w IV 1946. Od 8 III 1946 z-ca d-cy pułku. Po demobilizacji w 10947 osiadł na stałe w Wlk. Brytanii. Aktywny działacz kombatancki. Był członkiem Koła Pułkowego 15 p. uł. Awansowany do stopnia płk-a.
Zmarł 13 IV 1969 w Ramsgate /Hrabstwo Kent/. Pochowany na cmentarzu North Sheen w Londynie.
Żonaty od 1924 z Elżbietą Szlagowską. Miał syna.
Odznaczony: VM kl. 5, KW4x, SKZ, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 19198-1921.
Rocznik oficerski 1924,1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 2 z 28 I 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1990;
B. Polak./red./Lance do boju. Poznań 1986.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 488.

15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s. 34.

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 55 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-05-05 10:58:02 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze