Karta weterana

Nazwisko: MACKIEWICZ
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 grudzień 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Londyn
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II szwadronu 15 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 maj 1963
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz Gunnersbury/Kensington, w Londynie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 21 XII 1903. Ukończył szkołę średnią. W okresie 1925-1926 odbywał przeszkolenie unitarne w Szkole Podchorążych Piechoty oraz praktyki w plutonie szkolnym kawalerii. Od 2 XI 1926-1928 w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 15 VIII 1928 z przydziałem do 7 p. ułanów w Mińsku Maz. na stanowisko d-cy plutonu. W 1931 przeniesiony z 7 p. uł. do 3 psk w Wołkowysku. Awansowany do stopnia por. sł. st. kaw. 1 I 1931. W 1932 przeniesiony z 3 psk do szwadronu kawalerii KOP na Kresach Wschodnich, Wschodnich następnie przeniesiony do 15 p. ułanów w Poznaniu. Awansowany do stopnia rtm. 19 III 1939. Do VIII 1939 z-ca oficera mobilizacyjnego 15 p. uł. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 2 szwadronu 15 p. uł. w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Uczestnik bitwy nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych przez Puszczę Kampinoską w kierunku Warszawy. Brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu z niewoli pozostał na Zachodzie. Służył w PSZ. Awansowany do stopnia mjr-a przez MON w Londynie 1/57.
Po demobilizacji w 1947 mieszkał w Wlk. Brytanii. Zmarł 19 V 1963 w Londynie. Pochowany na cmentarzu. Gunnersbury/Kensington.
Odznaczony VM kl. 5 nr 12795
Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939. W-wa 1989; Rocznik oficerów kawalerii 1930; Rocznik oficerski 1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983; R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1990; B. Polak /red./ Lance do boju. Poznań 1986; Przegląd Kawalerii nr 30. Londyn 1963.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 488.

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 55 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-05-05 10:44:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze