29 Pułk Strzelców KaniowskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kalisz, Szczypiorno (II baon).

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 25 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk Florian Gryl.

Polegli

Weterani