Karta weterana

Nazwisko: RAPOPORT [1]
Imię #1: Mejer [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 luty 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppor. [3]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu (Rezmer 1992) lub plutonu taczanek (Polak 1979; Bauer, Polak 1982) 2 kompanii ckm w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy; wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: po lipiec 1944 [4]
Miejsce śmierci: [5]
Obecne miejsce spoczynku: [6]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 110 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 154 - poz. 378 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum rodzinne Joanny Skworz, Karty pocztowe nadane przez weterana z Oflagu II C Woldenberg, 14 VI i 10 VII 1944 r.

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 328 (dalej: Bauer 1979).

Polak B., Wojskowe przygotowania obronne na terenie Kaliskiego (kwiecień - sierpień 1939 r.), [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. V - s. 194 (dalej: Polak 1979).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496 (dalej: Rezmer 1992).

Uwagi: # w części źródeł (KPŻP; Wykaz 2009; Bauer 1979) został odnotowany błędnie jako poległy w kampanii 1939 r. i pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska;
# w 1944 r. przebywał jako jeniec wojenny nr 337 w Oflagu II C Woldenberg;
Przypisy: [1] a) RAPOPORT (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne Joanny Skworz, Karty pocztowe nadane przez weterana z Oflagu II C Woldenberg, 14 VI i 10 VII 1944 r.); b) RAPORT (RAPOPORT)? (źródło: Wykaz 2009); c) RAPAPORT (źródło: Bauer 1979; Polak 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[2] a) Mejer (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Rezmer 1992); b) Marian (źródło: archiwum rodzinne Joanny Skworz, Karty pocztowe nadane przez weterana z Oflagu II C Woldenberg, 14 VI i 10 VII 1944 r.; Bauer 1979); c) brak danych (źródło: Polak 1979; Bauer, Polak 1982);
[3] ppor. rez. / ppor. (źródło: archiwum rodzinne Joanny Skworz, Karta pocztowa nadana przez weterana z Oflagu II C Woldenberg, 10 VII 1944 r.; Bauer 1979 / KPŻP; Wykaz 2009; Polak 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992)
[4] a) Po lipcu 1944 (źródło: archiwum rodzinne Joanny Skworz, Karty pocztowe nadane przez weterana z Oflagu II C Woldenberg, 14 VI i 10 VII 1944 r.); b) błędnie: 10 września 1939 (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Bauer 1979); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[5] a) błędnie: Sierpów (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) błędnie: Łęczyca (źródło: Bauer 1979); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[6] a) Błędnie: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Bauer 1979); b) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-31 21:55:01 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Mejer Rapoport upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Rewers karty pocztowej nadanej 14 czerwca 1944 r. przez ppor. rez. Mariana (Mejera) Rapoporta z Oflagu II C Woldenberg do Wandy Rogaliny w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie okoliczności śmierci jej syna, ppor. Wiesława Waleriana Rogali (dok. ze zb. Joanny Skworz).Awers karty pocztowej nadanej 14 czerwca 1944 r. przez ppor. rez. Mariana (Mejera) Rapoporta z Oflagu II C Woldenberg do Wandy Rogaliny w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie okoliczności śmierci jej syna, ppor. Wiesława Waleriana Rogali (dok. ze zb. Joanny Skworz).Rewers karty pocztowej nadanej 10 lipca 1944 r. przez ppor. rez. Mariana (Mejera) Rapoporta z Oflagu II C Woldenberg do Wandy Rogaliny w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie okoliczności śmierci jej syna, ppor. Wiesława Waleriana Rogali (dok. ze zb. Joanny Skworz).Awers karty pocztowej nadanej 10 lipca 1944 r. przez ppor. rez. Mariana (Mejera) Rapoporta z Oflagu II C Woldenberg do Wandy Rogaliny w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie okoliczności śmierci jej syna, ppor. Wiesława Waleriana Rogali (dok. ze zb. Joanny Skworz).

Komentarze