Karta poległego

Nazwisko: KUROWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Piotr
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 lipiec 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w Szpitalu Ujazdowskim (Głowacki 1985, s. 242-243, 300).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd I, grób 15
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska (przydział: "d-ca 8 komp. 29 pp 25 DP")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 397.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 242-243, 300, 382, indeks nazwisk - s. 431 (dalej: Głowacki 1985).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 300); b) 27 września 1939 (źródło: Głowacki 1985, s. 382); c) 28 września 1939 (źródło: Głowacki 1985, s. 242-243); d) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1982);
Ostatnie zmiany: 2019-09-16 17:16:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Tadeusz Piotr Kurowski upamietniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 września 2019 r. (fot. Wojciech Miller).

Komentarze