Karta poległego

Nazwisko: LISIŃSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kalisz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Budy Stare, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew [1]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Budy Stare
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak (w trakcie remontu kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu dotychczasowe prawidłowe upamiętnienie zastąpiono błędnym, figurującym w tej samej formie również w innym miejscu obiektu: strz. Władysław LESIŃSKI, ur. 23.02.1903 r., † 17.09.1939 r.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 419 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), s. 150-151 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego z zaginionym Władysławem Lisińskim, ur. 7 listopada 1909 r. w Turku, mężem Marianny, ojcem Alicji i Jana, absolwentem z 1932 r. szkoły podoficerskiej 25 pułku artylerii lekkiej z Kalisza, zgłoszonym przez wnuka Andrzeja Iwańskiego.
Przypisy: [1] a) Budy Stare, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Młodzieszyn (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2022-10-15 23:01:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Lisiński upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 25 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze