Karta poległego

Nazwisko: ZMYŚLONY [1]
Imię #1: Antoni [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia: Galew
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Galew, woj. poznańskie
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łęczyca
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w szpitalu PCK zlokalizowanym w internacie w Łęczycy (B.Inf., sygn. 14622, 19185, 20398).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 25
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 333 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 161 - poz. 538 (dalej: Wykaz 2009).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 14622, Kartoteka zmarłych i poległych w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego nadesłana w 1947 r. przez Delegaturę PCK w Spenge (dalej: B.Inf., sygn. 14622).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 19185, Kartoteka i materiały ewidencyjne nadesłane w 1949 r. przez Oddział PCK w Krakowie (dalej: B.Inf., sygn. 19185).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 20398, Oryginalna kartoteka jeniecka, zawierająca m.in. meldunki o żołnierzach polskich i poległych, rannych oraz zmarłych w szpitalach (dalej: B.Inf., sygn. 20398).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ZMYŚLONY (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; B.Inf., sygn. 14622, 19185); b) ZMYLONY (źródło: B.Inf., sygn. 20398);
[2] a) Antoni (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; B.Inf., sygn. 19185, 20398); b) Anton (źródło: B.Inf., sygn. 14622);
Ostatnie zmiany: 2018-08-13 21:41:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Zmyślony upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Antoni Zmyślony odnotowany (jako Anton Zmyślony) w dokumentacji Biura Informacji i Poszukiwań PCK (Listy strat PCK, sygn. 14622, Kartoteka zmarłych i poległych w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego nadesłana w 1947 r. przez Delegaturę PCK w Spenge).Antoni Zmyślony odnotowany w dokumentacji Biura Informacji i Poszukiwań PCK (Listy strat PCK, sygn. 19185, Kartoteka i materiały ewidencyjne nadesłane w 1949 r. przez Oddział PCK w Krakowie).Antoni Zmyślony odnotowany (jako Antoni Zmylony) w dokumentacji Biura Informacji i Poszukiwań PCK (Listy strat PCK, sygn. 20398, Oryginalna kartoteka jeniecka, zawierająca m.in. meldunki o żołnierzach polskich i poległych, rannych oraz  zmarłych w szpitalach).

Komentarze