Karta poległego

Nazwisko: ADAMIAK [1]
Imię #1: Stanisław [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1910 [3]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Kalisz
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Gawłów, gm. Chodaków, pow. Sochaczew [6]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Gawłów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny [7]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 49 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, 1946 (rękopis), poz. 1 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia, b.r.w. (maszynopis), poz. 456 (dalej: UM Sochaczew).

Uwagi: 1) UM Sochaczew - ostatni adres: Kalisz; jest to najpewniej wynik błędnego zaklasyfikowania danych o siedzibie komendy uzupełnień, które figurowały na nieśmiertelniku;
Przypisy: [1] ADAMIAK (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew)
[2] Stanisław (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew)
[3] 1910 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew)
[4] a) 29 pp (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew);
[5] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP); b) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891);
[6] a) Gawłów (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew);
[7] a) Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny (źródło: KPŻP; UM Sochaczew); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891);
Ostatnie zmiany: 2011-12-14 14:31:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze