Karta poległego

Nazwisko: ARNDT
Imię #1: Adolf
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki: Berta
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 maj 1914 [1]
Miejsce urodzenia: Turek
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Arndt (z d. Drosd)
Dzieci: NN
Ostatni adres: Turek
Narodowość: niemiecka
Wykształcenie:
Zawód: fryzjer
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 15 VIII 1939 - zmobilizowany do 29 pułku piechoty
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. m. Ozorków [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Solca Wielka, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1941 r. jako zaginiony był poszukiwany przez Centralę do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Poznaniu.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 57 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: cmentarz parafialny w Solcy Wielkiej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 167 - poz. 3 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań, sygn. 53/303/0/2/269, Kreis Turek. Korespondencja w sprawie miejscowych Niemców, którzy zginęli w 1939 roku, k. 28-31 (dalej: APP).

Badania własne (Jacek Boraś).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Solcy Wielkiej (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia oraz przydziału wojskowego) jego identyfikacja w oparciu o dane archiwalne wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 27 maja 1914 (źródło: APP); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[2] a) 29 pp (źródło: APP); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[3] a) Rej. m. Ozorków (źródło: KPŻP); b) Łęczyca (źródło: Wykaz 2009); c) brak danych (źródło: APP);
Ostatnie zmiany: 2020-03-19 21:30:24 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Korespondencja Centrali do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce w sprawie poszukiwania zaginionego Adolfa Arndta, czerwiec-lipiec 1941 r. (źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań, sygn. 53/303/0/2/269, Kreis Turek. Korespondencja w sprawie miejscowych Niemców, którzy zginęli w 1939 roku, k. 28-31).

Komentarze