Karta weterana

Nazwisko: SZNAJDER
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 15 II 1939 - jako zwycięzca w szpadzie i zdobywca III miejsca w szabli na oficerskich zawodach szermierczych o mistrzostwo garnizonu Kalisz
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1939, za zasługi na polu rozwoju sportu)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Centralne Archiwum Wojskowe, Rozkaz nr 7 dowódcy III batalionu 29 pułku piechoty, 1 IX 1939.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481.

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497.

Zawody szermiercze w Kaliszu, "ABC Kaliskie", R. III, 1939, nr 47.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-11-11 19:20:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Tadeusz Sznajder odnotowany jako mistrz w szpadzie i zdobywca III miejsca w szabli na oficerskich zawodach szermierczych o mistrzostwo garnizonu Kalisz na 1939 r. (źródło: "ABC Kaliskie", R. III, 1939, nr 47).Por. Tadeusz Sznajder odnotowany jako odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w rozkazie nr 7 dowódcy III batalionu 29 pułku piechoty z 1 września 1939 r. (dok. ze zb. Centralnego Archiwum Wojskowego).

Komentarze