Karta poległego

Nazwisko: WODECKI
Imię #1: Bolesław
Imię #2: [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Jakubowska
Data urodzenia: 25 kwiecień 1897
Miejsce urodzenia: Iłża
Rodzeństwo: Karol Męciwoda - przyrodni brat, członek ruchu oporu, rozstrzelany przez Niemców 29 czerwca 1940 r. w Brzasku. Zbrodnia w Brzasku
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga Wodecka (Szczepańska)
Dzieci: Włodzimierz - ur. 1928
Krystyna - ur. 1934
Ostatni adres: Kalisz, ul. Kolegialna 2
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: komendant Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: III batalion 29 pułku Strzelców Kaniowskich - dowódca
Przydział po 1 września 1939: III batalion 29 pułku Strzelców Kaniowskich
Funkcja po 1 września 1939: III batalion 29 pułku Strzelców Kaniowskich - dowódca
Przebieg służby wojskowej: 1915 r. - pchor.
1917 r. - chorąży
1919 r. - ppor. w 3 pułku ułanów
1919 r. - por. starszeństwo z dn. 01.06.1919 r. dowódca plutonu piechoty w 29 pSK
1922 r. - dowódca plutonu pionierów w 29 pSK
1922 r. - kurs oficerów łączności w Rembertowie
1923 r - dowódca plutonu łączności w 29 pSK
1925-28 r - dowódca kompanii w 29 pSK
1928 - na kursie w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu
1928-34 r - dowódca kompanii i instruktor broni maszynowych w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie
1935 - na kursie doskonalącym dla oficerów w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie - Kurs Dowódcy Batalionu
1931 r. - kpt. starszeństwo z dn. 01.01.1931 r.
1936-39 - komendant dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy 25. DP w Szczypiornie
11.1937 - 05.1938 r. - p.o. dcy III batalionu
03.1939 r. - mjr - dowódca III batalionu w 29 pSK
Odznaczenia: Krzyż Walecznych za Wojnę Polsko - Bolszewicką 1920 r Medal Zasługi – srebrny Medal za Wojnę Polsko - Bolszewicką 1920 r Medal 10 - lecia służby – brązowy Medal za długoletnią służbę – srebrny Krzyż Walecznych za obronę Warszawy 1939 r Krzyż Virtutti Militari V klasy
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Szlak bojowy 29 pSK, ranny w bitwie pod Młocinami.
Data śmierci: 1939 [2]
Miejsce śmierci: Warszawa [3]
Przyczyna śmierci: niejasna
Okoliczności śmierci: nieznane, owiane tajemnicą
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Łódź, ul. Solec, cmentarz św. Antoniego
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: niejasne - istnieją dwa groby 1. Łódź, ul. Solec, cmentarz św. Antoniego 2. Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Upamiętnienie na tablicy w kwaterze wojskowej cmentarza św. Antoniego w Łodzi
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Wykształcenie:

Szkoła powszechna w Iłży
Gimnazjum w Radomiu
1 Rosyjski Korpus Kadetów Księcia Konstantina Konstantinowicza - 1914-1917


Przez cały okres służby wojskowej w RP związany z 29 pułkiem Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W latach 1929 - 1934 (?) wykładowca w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie.


Wrzesień 1939 r.

1 września – Rejon obrony Sulisławice – Piwonice (przedmoście Kalisz)
Odwrót na przedmoście Koło
5 września – Dębina – Konstantynów (okolice Turka)
6 września – Psary
6 września – Uniejów
7 września – Stemplew
8 września – Cepów – Dąbie
9 września – Grabów Łęczycki
Bitwa nad Bzurą
9 września – Błonie – Topola Królewska
10 września – uderzenie na Sierpów (skuteczne)
10 września – okolice Ozorkowa
11 września – rejon Tkaczewa
13 września – Witonia
14 września – Golędzkie (okolice Kutna)
15 września – Osmolin – Sanniki
16 września – Juliopol – Młodzieszyn
16 września – walki obronne w okolicach Bibiampola i Łęgu
17 września – przeprawa przez Bzurę pod Brochowem, leśniczówka Krzywa Góra
18 września – bombardowanie taborów baonu na drodze Famułki Królewskie – Stara Dąbrowa (ok. 100 zabitych i rannych)
18 września – Stara Dąbrowa (stanowiska obronne przy drodze na Leszno), Cybulice
19 września – Las Dąbrowa, Palmiry

Obrona Warszawy
20 września – Młociny
20 września – natarcie na Wólkę Węglową (nieudane) obsadzenie wzgórza 109
21 września – Bitwa pod Młocinami/Łomiankami - prowadzi szturm na bagnety (ranny?)
21 września – ciężkie walki w rejonie Placówki i wzgórza 109
21 września – rozbicie batalionu po całodniowych ciężkich walkach
22 września – Warszawa, klasztor Kamedułów
23 września – Warszawa, ul. Marszałkowska – 3 Maja – odtworzenie batalionu
26 września – Warszawa, ul. Częstochowska
27 września – Warszawa, szturm wzdłuż osi ul. Białobrzeskiej – ranny w prawe przedramię (?)
28 września – kapitulacja


Niewola

28 września – Warszawa, ul. Słupecka, ranny, ręka na temblaku. Chodzący
29 września – Warszawa, ul. Krochmalna
1 października - Sochaczew
2 października - Łowicz
Łódź
Wspomnienia / relacje: Tadeusz Pietrzak - Wrześniowe Dni Wydawnictwo: Biblioteca Turcoviana - Turek/Kalisz 2005
Historia pochówku: Miejsce pochówku niejasne - wiele faktów wskazuje na to, że Bolesław Wodecki nie został pochowany ani w Łodzi ani w Warszawie. Prawdopodobnie został przemycony ze szpitala wojskowego w Łodzi do struktur tworzącej się Służby Zwycięstwu Polski. Jego dalszy los jest nieznany. W okresie działań wojennych i okupacji hitlerowskiej pracownicy Szpitala udzielali pomocy wszystkim potrzebującym, oficerom i żołnierzom polskim. Personel medyczny działając w konspiracji ratował pacjentów przed obozami jenieckimi, pomagał w ucieczkach, ukrywał w czasie ewakuacji rzeczywistą liczbę chorych, ich nazwiska, stopnie wojskowe.
http://www.barlicki.pl/szpital/barlicki-wczoraj-historia-szpitala/
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 291.

Rocznik oficerski 1932 - str. 76 poz.142

Uwagi: 1) Najpewniej tożsamy z Bolesławem Wodeckim, mjr 29 pp 25 DP, ur. 25 czerwca 1897, zm. 3 stycznia 1940 w Łodzi, pochowanym w kwaterze wojennej na cm. parafialnym w Łodzi - Polesiu, ul. Solec: http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,wodecki,boleslaw,5088.html;
Przypisy: [1] Wojciech (źródło: Dokumenty)
[2] oficjalnie 03.01.1940 (źródło: dokumenty niemieckie w posiadaniu rodziny)
[3] Łódź (źródło: dokumenty z niemieckich lazaretów)
Ostatnie zmiany: 2022-01-03 18:18:03 przez woj | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Bolesław Wodecki (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie tymczasowe o nadaniu Krzyża Walecznych mjr. Bolesławowi Wodeckiemu za męstwo wykazane w obronie Warszawy wystawiony 29 września 1939 r. w imieniu dowódcy armii "Warszawa" (dok. ze zb. rodzinnych).Kpt. Bolesław Wodecki (stoi) podczas szkolenia z obsługi ckm "Hotchkiss" na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu (fot. ze zb. rodzinnych).Bolesław Wodecki jako porucznik 29 Pułku Strzelców Kaniowskich (fot. ze zb. rodzinnych).Bolesław Wodecki tuż po awansie na chorążego armii rosyjskiej, 1917 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Bolesław Wodecki odnotowany jako weteran wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w książce F. Sępichowskiego pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Kpt. Bolesław Wodecki odnotowany jako członek kadry Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej na rok szkolny 1929/1930 (źródło: Lenkiewicz W., Szkoła Podchorążych Piechoty, [w:] Księga Pamiątkowa 1830-29.XI-1930: szkice z dziejów szkół piechoty polskiej, Ostrów - Komorowo 1930, s. 423).Kpt. Bolesław Wodecki odnotowany jako członek kadry Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (źródło: "Rocznik Oficerski", 1932, s. 803).Mjr Bolesław Wodecki upamiętniony (najprawdopodobniej symbolicznie) na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 września 2019 r. (fot. Wojciech Miller).Kpt. Bolesław Wodecki z żoną Jadwigą, Warszawa, 1935 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Akt pośmiertnego mianowania mjr. Bolesława Wodeckiego na stopień podpułkownika wystawiony w maju 2019 r. przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze