Karta poległego

Nazwisko: WULTAŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Szczerba
Data urodzenia: 10 listopad 1904
Miejsce urodzenia: Wielgolas, pow. Pułtusk
Rodzeństwo: Stanisław
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii przeciwpancernej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii przeciwpancernej
Przebieg służby wojskowej: # 30 VI 1928 - po ukończeniu rocznego kursu unitarnego w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej zakwalifikowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty;
# 28 IX 1930 - po ukończeniu szkoły w stopniu ppor. sł. st. piech. przydzielony do 56 pułku piechoty w Krotoszynie;
# 15 X 1935 - przeniesiony do 29 pułku piechoty w Kaliszu;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, 29 IX 1939, pośmiertnie), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osmolin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ, rozerwany przez bombę lotniczą (Wultański 2000).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Osmolin, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 308.

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 329.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481.

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496.

Wultański J., Aby pamięć o Nich nie zaginęła. Regionalny słownik biograficzny, Brodnica 2000, s. 280, 292-295 (dalej: Wultański 2000).

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939, Warszawa 2004, Aneks 3 - s. 342.

Uwagi: Uczył się w szkole powszechnej w Obrytem, po czym uczęszczał do Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Pułtusku. W latach 1922-1927 kontynuował naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Pułtusku, gdzie w 8 czerwca 1927 r. zdał maturę. Był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
Ostatnie zmiany: 2021-10-22 01:48:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Wultański (z lewej) jako porucznik 29 pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu w towarzystwie brata Stanisława Wultańskiego, majora 67 pułku piechoty w Brodnicy, Brodnica, 1937 r. (fot. Edward Osmański, za: M. Chwiałkowski, Życie rodziny Wultańskich wpisane w ceremonie i zwyczaje wojskowe, Brodnica 2004, s. 29, za zgodą autora udostępnił: Wojciech Miller).

Komentarze