Karta poległego

Nazwisko: MAGER
Imię #1: Marian [1]
Imię #2: Zygmunt [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam
Imię matki: Konstancja
Nazwisko rodowe matki: Trojanowicz
Data urodzenia: 4 wrzesień 1917 [3]
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo: Izabela Olejnik (z d. Mager) (18 III 1913 - 17 XII 2005)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci:
Ostatni adres: Poznań, ul. Szwajcarska (obecnie: ul. Chwiałkowskiego)
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Poznań
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor. [4]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp [5]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu 9 kompanii w III batalionie (Bauer, Polak 1982)
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy III plutonu 9 kompanii w III batalionie (archiwum rodzinne / rodzinna tradycja)
Przebieg służby wojskowej: # 1938-1939 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie k. Kalisza (zasadnicza służba wojskowa);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. Szczypiorno - Turek - Uniejów - Dąbie nad Nerem - Łęczyca - Ozorków
Data śmierci: 10 wrzesień 1939 [6]
Miejsce śmierci: Łęczyca [7]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1: przy szosie Łęczyca - Ozorków (od 22 IX 1939?)
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 85
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska (dane personalne błędnie: "Magar Marcin");
# płyta pamiątkowa na grobie rodziców na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu, ul. Grunwaldzka;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Marian Zygmunt Mager urodził się 4 września 1917 roku Poznaniu jako syn Adama Magera i Konstancji z Trojanowiczów. W roku 1935 ukończył Państwowe Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Poznaniu, a w roku 1937 - Liceum Handlowe w Poznaniu. Uprawiał czynnie sport w sekcji tenisa ziemnego Klubu Sportowego "Warta" w Poznaniu. W 1938 roku w ramach zasadniczej służby wojskowej został skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 25 Dywizji Piechoty przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie koło Kalisza, gdzie zastał go wybuch wojny. 13 sierpnia 1939 roku, w czasie ostatniego urlopu, został ojcem chrzestnym swojego siostrzeńca Adama Olejnika. W kampanii 1939 roku walczył w szeregach 29 pułku Strzelców Kaniowskich, m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ prawdopodobnie 10 września 1939 roku pomiędzy Łęczycą a Ozorkowem.
Wspomnienia / relacje: "Wzorowy syn i kochający brat. Z uwagi na brak pewnej informacji o jego śmierci matka Konstancja aż do swojej śmierci w 1970 r. oczekiwała na jego powrót z wojny. Według jej relacji na słowa matki przy ostatnim pożegnaniu »Uważaj na siebie« odpowiedział: »Mamo, nie mogę, gdy Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie«" (Romuald Olejnik, siostrzeniec poległego).
Historia pochówku: 22 września 1939 r. miał zostać pochowany w mogile polowej przy szosie Łęczyca - Ozorków, a następnie w nieznanym czasie ekshumowany na cmentarz parafialny w Łęczycy, gdzie spoczywa do dziś w mogile nr 85 wydzielonej kwatery wojennej.
Poszukiwania mogiły: Członkowie rodziny czynili bezskuteczne starania o ustalenie jego wojennych losów za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża w 1940 r. oraz Polskiego Czerwonego Krzyża po zakończeniu II wojny światowej. Dopiero w 2011 r. z Biura Informacji i Poszukiwań PCK otrzymali informację o figurowaniu zaginionego w tamtejszej ewidencji wraz ze wskazaniem pierwotnego miejsca pochówku.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 438 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 149 - poz. 268 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Romuald Olejnik, siostrzeniec poległego).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Uwagi: "Wyjaśnienia wymaga sprawa genezy mylnego zapisu nazwiska i imienia na tablicy na cmentarzu w Łęczycy (figuruje »Magar Marcin«). Z uwagi na identyczną liczbę liter w umieszczonym tam nazwisku i imieniu oraz ich znaczne podobieństwo prawdopodobnie błędnie odczytano je z jakiegoś dokumentu (?). Nazwiska, które figuruje na tablicy, nie ma w żadnym dostępnym źródle. O powyższym powiadomiono w 2009 r. Urząd Miejski w Łęczycy" (Romuald Olejnik, siostrzeniec poległego).
Przypisy: [1] a) Marian (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Bauer, Polak 1982); b) Marian (Marcin?) (źródło: Wykaz 2009);
[2] a) Zygmunt (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Bauer, Polak 1982);
[3] a) 4 września 1917 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Bauer, Polak 1982);
[4] a) plut. pchor. (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Bauer, Polak 1982); b) żołn. (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[5] a) 29 pp (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Bauer, Polak 1982); b) brak danych (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
[6] a) 10 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1939 (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
[7] a) Łęczyca (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) pomiędzy Łęczycą a Ozorkowem (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 22:55:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Marian Zygmunt Mager jako słuchacz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie k. Kalisza, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Ściana Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska - miejscu pochówku Mariana Zygmunta Magera. Stan z dn. 27 września 2011 r. (fot. udostępnił: Romuald Olejnik).Marian Mager upamiętniony (jako Marcin Magar) na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Marian Zygmunt Mager (siedzi drugi z lewej) wśród słuchaczy Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie k. Kalisza (fot. ze zb. rodzinnych).Rewers fotografii Mariana Zygmunta Magera wśród słuchaczy Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie k. Kalisza (ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Zamieszczono tu zdjęcie podchorążych z Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 25 DP w Szczypiornie. Dowódcą kursu był m.in. mój dziadek, wówczas kapitan B. Wodecki.

dodany przez: woj, 2019-06-25