Karta poległego

Nazwisko: WAGA
Imię #1: Ignacy [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 kwiecień 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I (Bauer, Polak 1982) lub III (Rezmer 1992) plutonu 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: przydział nieustalony w pułku
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na Dworcu Zachodnim w dzielnicy Ochota (Głowacki 1985, s. 300, 390). Poległ na Dworcu Zachodnim (Głowacki 1985, s. 300, 392). "27 września przed świtem planowane natarcie ruszyło, lecz nie dało spodziewanego wyniku, załamało się bowiem pod silnym ogniem niemieckim z umocnionych zabudowań. 29 pułk piechoty zajął obronę na linii: wylot ulicy Białobrzeskiej-Częstochowskiej-Dworzec Zachodni, gdzie wytrwał w walce aż do zawieszenia broni, ponosząc duże straty w zabitych i rannych. Między innymi polegli: dowódca 6 kompanii - por. rez. Alfred Sachs, dowódcy plutonu: ppor. rez. Józef Góral z baonu ON »Starogard« i por. rez. mgr Feliks Morkowski z tegoż baonu (28 IX zmarł z ran), ppor. rez. Michał Trzepacz vel Trzepaczyński i ppor. rez. Ignacy Waga, a z 56 pułku piechoty dowódca 9 kompanii, por. rez. mgr Marian Andrzej Pukacki. W walkach tych został ranny również mjr A. Kubosz" (tamże, s. 271).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera A 25, rząd V, grób 36
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 258 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 271, 300, 390, indeks nazwisk - s. 459 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Ignacy (źródło: KPŻP; Rezmer 1992; Głowacki 1985); b) Stanisław (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) Ppor. rez. (źródło: Głowacki 1985); b) ppor. (źródło: KPŻP; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[3] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 300, 390); b) 27 września 1939 (źródło: Głowacki 1985, s. 271); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 21:55:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze