Karta poległego

Nazwisko: SĘPICHOWSKI [1]
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Fram
Data urodzenia: 3 listopad 1897
Miejsce urodzenia: Sępichów, gm. Grotniki, pow. Stopnica
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Anna Zofia (ur. 29 V 1928), Irena Helena (ur. 19 I 1930)
Ostatni adres: Kalisz
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: adiutant pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: I adiutant pułku
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: I adiutant pułku
Przebieg służby wojskowej: # 15 VI 1917 - 11 XI 1918 - w Polskiej Organizacji Wojskowej (obwód Turek);
# od 11 XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - w stopniu st. sierż. na stanowisku dowódcy plutonu 11 kompanii w III batalionie 29 pułku piechoty na wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej (V 1919 - ranny pod Sarnami), następnie w 29 pp w Kaliszu;
# do 1921 - na kursie w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy;
# 1 VIII 1922 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 V 1922 r. i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 79 pułku piechoty w Słonimiu;
# z dniem 1 V 1924 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1925-1927 - jako oficer Przysposobienia Wojskowego w 79 pp;
# V 1927 - przeniesiony na stanowisko adiutanta 79 pp;
# VIII 1929 - przeniesiony na stanowisko instruktora-wychowawcy w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# do VIII 1933 - na stanowisku członka komisji rewizyjnej oddziału Związku Legionistów Polskich w Bydgoszczy;
# XI 1933 - przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii 29 pp;
# II 1934 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1934 r.;
# od IV 1934 - na stanowisku dowódcy 2 kompanii w I batalionie 29 pp;
# 1937-1939 - na stanowisku dowódcy 3 kompanii w I batalionie 29 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari " kl. V (Krzyż Srebrny, nr 0466, 28 II 1921), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa, na Młocinach [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 147 (dalej: KPŻP).

Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.64-5468, VM (dalej: WBH-CAW).

Sępichowski F., Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich, Kalisz 1937, s. 56 (dalej: Sępichowski 1937).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. I - s. 314, Zał. VII - s. 329 (dalej: Bauer 1979).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 480 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 243, 249, 299, indeks nazwisk - s. 450 (dalej: Głowacki 1985).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496 (dalej: Rezmer 1992).

Sępichowski Franciszek - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 18 VII 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: Od 1912 r. mieszkał w Turku, gdzie ukończył czteroklasową szkołę średnią, a następnie pracował jako handlowiec w firmie "K. Kurnatowski". Do 1925 r., kiedy dokonał urzędowej zmiany, posługiwał się nazwiskiem Krówka.
Przypisy: [1] a) SĘPICHOWSKI (źródło: KPŻP; WBH-CAW; Sępichowski 1937; Bauer 1979, Zał. I - s. 314; Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985; Rezmer 1992; Stankiewicze.com); b) błędnie: SEMPICHOWSKI (źródło: Bauer 1979, Zał. VII - s. 329);
[2] a) Warszawa, na Młocinach (źródło: KPŻP); b) Młociny k. Warszawy (źródło: Bauer 1979, Zał. VII - s. 329; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); c) pod Młocinami (źródło: Bauer 1979, Zał. I - s. 314); d) brak danych (źródło: WBH-CAW; Sępichowski 1937; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2024-01-08 01:53:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strona tytułowa książki autorstwa kpt. Franciszka Sępichowskiego  pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Strona redakcyjna książki autorstwa kpt. Franciszka Sępichowskiego  pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Kpt. Franciszek Sępichowski odnotowany jako weteran wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w książce swojego autorstwa pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Kpt. Franciszek Sępichowski (fot. udostępnił: Wojciech Miller).

Komentarze