Karta poległego

Nazwisko: SĘPICHOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 listopad 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: I adiutant
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: I adiutant
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 0466), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - po raz 1,2 Srebny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa - Młociny
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Urzędowo w 1925 zmienił nazwisko Krówka Franciszek na Sępichowski Franciszek.
Ur. 03 XI 1897. W WP od XI 1918. W szeregach 29 pp uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej 1919 i polsko - bolszewickiej 1919-1920. Za męstwo okazane na polu walki odznaczono go 28 II 1921 VM kl. 5. Po wojnie w stopniu st. sierż. służył w 29 pp. Absolwent Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. Mianowany ppor. sł. st. piechoty 1 VIII 1922 z starszeństwem od 1 V 1922 z przydziałem na stanowisko d-cy plutonu w 79 pp. Do stopnia por. awansowany 1 V 1924. W latach 1925-1927 oficer PW w 79 pp. W V 1927 przeniesiony ze stanu oficerów PW 79 pp na stanowisko adiutanta 79 pp w Słonimiu. Przeniesiony z 79 pp w VIII 1929 do Szkoły Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy na stanowisko instruktora. Przeniesiony w XI 1933 ze Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy do 29 pp na stanowisko d-cy kompanii. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1934. Od IV 1934 d-ca 2 kompanii I batalionu 29 pp w Kaliszu. W latach 1937-1939 d-ca 3 kompanii I batalionu 29 pp. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku I adiutanta 29 pp w składzie 25 DP Armii „Poznań”. Brał udział w walkach z Niemcami nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych przez Kampinos w kierunku Warszawy. Poległ 21 IX 1939 w Młocinach podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Kiełpinie Poduchowym.
Odznaczony: VM 5 kl. nr 0466, KN,KW2x, SKZ
Dz. Pers. Nr 30 z 2 IX 1922; Dodatek do Dz. Pers. Nr 13 z 11 III 1926; Dz. Pers. Nr 15 z 23 V 1927; Dz. Pers. Nr 15 z 23 VIII 1929/Dz. Pers. Nr 11 z 28 IX 1933; Roczniki oficerskie 1924,1928,1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004; P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 147.

Oprac. zbior. [red.] Bogusław Polak - „Udział Społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w Wojnie Obronnej 1939 roku”. Kalisz 1979 – załącznik VII; Wykaz poległych żołnierzy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, s.329.Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-07-18 17:13:29 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strona tytułowa książki autorstwa kpt. Franciszka Sępichowskiego  pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Strona redakcyjna książki autorstwa kpt. Franciszka Sępichowskiego  pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.Kpt. Franciszek Sępichowski odnotowany jako weteran wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w książce swojego autorstwa pt. "Skrót historii 29 pułku Strzelców Kaniowskich", wydanej w 1937 r. w Kaliszu.

Komentarze