Karta weterana

Nazwisko: PERTKIEWICZ
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Kazimierz
Imię #3:
Pseudonim: Drzazga (w konspiracji)
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 luty 1920
Miejsce urodzenia: Czortków, woj. tarnopolskie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych i inne, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa (2017)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą (Uniejów, Łęczyca) i obronie Warszawy; 27 IX - ciężko ranny
Data śmierci: 30 czerwiec 2018
Miejsce śmierci: Tarnów
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Jerzy Kazimierz Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie w województwie tarnopolskim.. Uczył się w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Zasadniczą służbę wojskową odbywał na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 25 DP przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie. W szeregach tego samego oddziału wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku. Na stanowisku dowódcy III plutonu 4 kompanii w II batalionie walczył m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy. 27 września 1939 roku został ciężko ranny. Po leczeniu powrócił do Kalisza, gdzie włączył się w działalność konspiracyjną. Wysiedlony, trafił do Tarnowa, gdzie pracował jako laborant w aptece. Od 12 lutego 1940 r. działał jako podchorąży w Obwodzie Tarnów Krakowskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Podczas akcji "Burza" w 1944 roku dowodził plutonem i sekcją dywersji w 3 kompanii "Regina" 1 Batalionu "Barbara" 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W grudniu 1944 roku został awansowany na stopień podporucznika. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Tarnowie. W latach 1945-1948 studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1952-1989 pracował jako farmaceuta w kilku ośrodkach medycznych. Działał w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był jednocześnie wieloletnim członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarł 30 czerwca 2018 roku w Tarnowie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 300, indeks nazwisk - s. 443.

Popiel M., Płk dr hm. Jerzy Pertkiewicz (1920-2018), "Skaut", R. XIV, 2018, nr 2 (51), s. 4.

Nekrolog śp. Jerzego Pertkiewicza, [w:] Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, http://www.kombatanci.gov.pl/pl/pożegnania/1303-nekrolog-śp-jerzego-pertkiewicza.html, 4 VII 2018 [dostęp: 11 XII 2018].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-02-05 00:01:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze