Karta poległego

Nazwisko: DOPIERAŁA
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Czesław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 styczeń 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I (Bauer, Polak 1982; Stankiewicze.com) lub II (Rezmer 1992) plutonu 4 kompanii w II batalionie lub plutonu ckm w II batalionie (Bauer 1979)
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu 4 kompanii w II batalionie (Głowacki 1985)
Przebieg służby wojskowej: # 1931-1932 - w 3 kompanii szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, następnie na praktykach w 29 pułku piechoty w Kaliszu (zasadnicza służba wojskowa);
# IX 1932 - przeniesiony do rezerwy w stopniu tyt. plut. pchor. rez. piech.;
# z dniem 1 I 1935 - po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych promowany na stopień ppor. rez. piech. z przydziałem mobilizacyjnym do 29 i ewidencyjnym do PKU Kalisz;
# VIII 1939 - zmobilizowany do 29 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa Młociny [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 170.

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 326 (dalej: Bauer 1979).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 243, 250, 300, indeks nazwisk - s. 413 (dalej: Głowacki 1985).

Dopierała Franciszek - , ppor. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563 [dostęp: 12 VII 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: W 1931 r. ukończył gimnazjum w Kaliszu.
Przypisy: [1] a) Czesław (źródło: Bauer 1979); b) brak danych (źródło: KPŻP; Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985; Rezmer 1992; Stankiewicze.com);
[2] a) ppor. rez. (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) ppor. (źródło: Bauer 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[3] a) Warszawa Młociny (źródło: KPŻP); b) Młociny k. Warszawy (źródło: Bauer 1979; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[4] a) Kiełpin, kwatera wojenna / Kiełpin Poduchowny, cmentarz łomiankowski, wspólna mogiła (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 250); b) błędnie: cmentarz w Łomiankach (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Bauer 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 22:20:41 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Franciszek Dopierała (fot. za: P. Bauer, B. Polak, Armia "Poznań" 1939, Poznań 1987).

Komentarze