Karta poległego

Nazwisko: WOLDAŃSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Bolesław
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki: von Bellow
Data urodzenia: 20 listopad 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Zofia Woldańska-Zuchowicz
Dzieci: Barbara, Jacek
Ostatni adres: Kalisz, ul. Graniczna 37
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 15 VIII 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 29 pułku piechoty w Kaliszu;
# 10 X 1932 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 84.);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Juliopol [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w starciu z niemieckimi czołgami: "16 września rano 4 dywizja pancerna, wzmocniona zmotoryzowanym pułkiem piechoty gwardii przybocznej Hitlera - SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" SS-Obergruppenführera Seppa Dietricha, przeprawiwszy się przez Bzurę w rejonie folwarku Żuków-Zarzecze, na północ od Sochaczewa w pasie działania 25 DP, uderzyła w kierunku południowo-zachodnim, by przez Adamową Górę (stał tu 56 pp) - dwór Ruszki (były tu sztaby 25 DP i grupy bojowej płk. dypl. S. Świtalskiego) opanować Rybno (był tu sztab 17 DP) i połączyć się z 1 DPanc. Nacierał tu pod ogólnym dowództwem gen. Seppa Dietricha 35 pułk czołgów z desantem na czołgach SS-Leibstandarte "Adolf Hitler", poprzedzony oddziałem motocyklistów, bez wsparcia artylerii i lotnictwa. O godzinie 6.30 na rozkaz dowódcy 25 DP z Młodzieszyna wysłano 1 batalion 29 pp z plutonem artylerii piechoty w rejon lasku na wschód od Bibiampola w celu rozpoznania Bzury na południe od Mistrzewic. W lasku tym batalion zamiast polskich oddziałów spotkał czołgi niemieckiej 4 DP. Niemcy podpuścili batalion pod sam lasek i wypadem czołgów (wraz z SS-manami) rozbili go doszczętnie. Do pułku powróciły tylko niedobitki. Między innymi polegli: mjr Stanisław Szczygieł - dowódca 1 batalionu 29 pp; kpt. Stefan Woldański - dowódca 1 kompanii; por. Władysław Janus - dowódca 3 kompanii; por. rez. Wacław Kleck, ppor. rez. Paweł Gross oraz kpt. art. Tadeusz Scheur - dowódca plutonu artylerii piechoty 29 pp" (Głowacki 1985, s. 140-141).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [2]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 299 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 482 (dalej: Kryska-Karski 1996).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 45, 283 (dalej: RO 1928).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 114, 559 (dalej: RO 1932).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Ścibor Woldański, wnuk pochowanego).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 81, 101, indeks nazwisk - s. 210 (dalej: Głowacki 1969).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 329 (dalej: Bauer 1979).

Polak B., Wojskowe przygotowania obronne na terenie Kaliskiego (kwiecień - sierpień 1939 r.), [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. V - s. 193 (dalej: Polak 1979).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 141, indeks nazwisk - s. 462 (dalej: Głowacki 1985).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496 (dalej: Rezmer 1992).

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939, Warszawa 2004, Aneks 3 - s. 342.

Dymek P., Niepokonana Dywizja. 25. Kaliska Dywizja Piechoty w latach 1921-1939, Warszawa - Poznań 2012, s. 86, 109 (dalej: Dymek 2012).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Juliopol (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996); b) Bibiampol (źródło: Polak 1979); c) rejon lasu na wschód od Bibiampola (źródło: Głowacki 1969, s. 81; Głowacki 1985; Dymek 2012, s. 86); d) k. Sochaczewa (źródło: Bauer 1979); e) brak danych (źródło: RO 1928; RO 1932; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[2] a) 38-KW Juliopol (źródło: KPŻP); b) Młodzieszyn (źródło: Głowacki 1969, s. 101); c) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; RO 1928; RO 1932; Bauer 1979; Polak 1979; Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985; Rezmer 1992; Dymek 2012);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 20:47:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Woldański upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 25. 12. 2004 r. (fot. Marcin. Prengowski).Odznaka pułkowa, odznaka szkoły oficerskiej, odznaczenia i klamra od pasa salonowego takie jak u mojego Dziadka Patent oficerskiportret DziadkaList 1list 2 str.1list 2 str. 2list 2 str 3list 2 str. 4sztandar 29 PSKsztandar 29 PSKKadra oficerska 29 PSKKadra oficerska 29 PSKPoświęcenie broni 29 PSK na rynku w Kaliszu 1938 lub 1939 ?Poświęcenie broni 29 PSK na rynku w Kaliszu 1938 lub 1939 ?Fotografie 1 kompani 29 PSK i kolejno od 1 do 3 plutonów pierwszej kompani na Zaolziu w 1938r.jeszcze jedno z Zaolzia 1938r.Budynek Garnizonu 29 PSK na ulicy Sukienniczej róg z Łazienną w Kaliszu, dalej kościół garnizonowy na ostatnim planie Bazylika Św. Józefa.Wieś Bibliampol. Miejsce zagłady Pierwszego Batalionu 29 PSK, bez 2 kompanii w dniu 16. 09. 1939 r., oprac. Ścibor Woldański.Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).Walki nad Bzurą we wrześniu 1939 r. odtworzone podczas widowiska historycznego pt. „Obronić miasto!” w dniu 15 września 2012 r. w Sochaczewie (fot. Ścibor Woldański).29 psK. Jedna z ostatnich fotografii 1938/39, oficerów średniego i niższego szczebla oraz podoficerów.Fotografia przedstawia łącznie 21 osób,  trzy osoby potrafię zidentyfikować, ich stopnie i nazwiska oznaczyłem na fotografii. Bardzo proszę o pomoc w identyfikacji pozostałych osób oznaczonych numerami. 
29 psK. Wyższa i średnia kadra oficerska. Fotografia zrobiona tego samego dnia co poprzednia. Również bardzo proszę o pomoc w identyfikacji osób.29 psK Ćwiczenia - Biedrusko 20.08.1928 r.
Pierwsza kompania + Czołgi Renaut FT 17 fotografia: Jacek Zuchowicz
model: Martin Davell
charakteryzacja: Bela Kostecka
efekty pirotechniczne: Jacek Zuchowicz

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji sesji dla:
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą http://www.e-sochaczew.pl/muzeum/ - za udostępnienie kostiumów i rekwizytów
Międzynarodowe Studium Dziewulskich - za pomoc przy produkcji sesji i za wsparcie https://www.facebook.com/MiedzynarodoweStudiumDziewulskich
Gosia Maykut i Michał Zabielski - za wszystkie rady i wskazówki charakteryzatorskie
Iwona Obroślak, Gosia Łakomska i Monika Myja - za pomoc w realizacji sesjiKpt. Stefan Woldański jako oficer 29 pułku piechoty w Kaliszu (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Posiadam w swoich zbiorach jeszcze setki archiwalnych fotografii dokumentujących "życie" 29 PSK i Armii Poznań, będę starał się w miarę możliwości czasowych w dalszym ciągu je tu zamieszczać. Bardzo proszę wszystkie osoby, które posiadają wiedzę, pamiątki i informacje, o pierwszej kompani 29 PSK o kontakt ze mną immortal25@wp.pl Sam również chętnie podzielę się tym co mam ;) PROŚBA !!! Jeśli ktoś rozpoznał by kogoś na fotografiach, które udostępniam, bardzo proszę o kontakt !

dodany przez: szary, 2013-04-22

Witajcie wszyscy odwiedzający karty już odległej a tak mocno tkwiącej w Nas historii. Chciałbym przypomnieć, że zbliża się święto 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, które przypada na dzień 15 maja. Proszę o ukłon, uśmiech i chwile zadumy w to piękne święto naszych Przodków.

dodany przez: szary, 2013-05-07

Dobry wieczór. Bardzo Pana proszę o kontakt Panie Ściborze. pozdrawiam

dodany przez: joanna, 2014-04-06

Witam Pani Joanno. Bardzo proszę o kontakt na @ immortal25@wp.pl

dodany przez: szary, 2014-04-27

Dzień dobry, bardzo proszę o kontakt. Pozdrawiam woj

dodany przez: woj, 2018-11-14

Fot. 32 i 33 jedną z postaci 29 p.p. Strzelców Kaniowskich identyfikuje: mjr Stanisław Szczygieł - bardzo proszę o informacje o źródło (źródła) tej wiadomości. Pozdrawiam z Wrocławia M. P.

dodany przez: Poloniusz, 2019-07-18

Na zdjęciu grupowym nie ma ppłk. Floriana Gryla, mjra Bolesława Wodeckiego i kapitana Scheura. Zdjęcie przedstawia oficerów i podoficerów kombinowanego pułku piechoty, który wystawiła 25. DP dla Samodzielnej Grupy Operacyjnej Śląsk. 29. pSK wystawił swój I batalion, stąd na zdjęciu widzimy mjra Szczygła oraz kapitana Woldańskiego. Oficer w środku do dowódca 56. pułku piechoty wielkopolskiej, płk Wojciech Tyczyński, który w akcji zajęcia Zaolzia dowodził kombinowanym pułkiem piechoty.

dodany przez: woj, 2022-01-08