Karta poległego

Nazwisko: RATAJCZYK
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marcelina
Nazwisko rodowe matki: Kuźniewska
Data urodzenia: 7 sierpień 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Biskupice Ołoboczne
Rodzeństwo: Antoni, Władysław, Stanisław, Michał, Stanisława, Weronika, Jadwiga
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Antonina Ratajczyk z d. Kujek (ur. 27 V 1899)
Dzieci: Jan (ur. 21 IV 1940)
Ostatni adres: Fabianów 11, pow. Ostrów Wielkopolski
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: cieśla
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: cieśla

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: w I plutonie 1 kompanii I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: w I plutonie 1 kompanii I batalionu
Przebieg służby wojskowej: 18 VIII 1939 - zmobilizowany do 29 pp w Kaliszu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą (mobilizacja w Piskorzewie - Łęczyca - przeprawa przez Bzurę w rej. Brochowa)
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Żukówka
Przyczyna śmierci: niejasna
Okoliczności śmierci: W świetle tradycji rodzinnej ostatni raz widziany był podczas przeprawy przez Bzurę do Puszczy Kampinoskiej w rejonie Brochowa.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Żukówka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1949 r. Antonina Ratajczyk wniosła podanie o uznanie męża za zmarłego. 18 stycznia 1950 r. Sąd Grodzki w Ostrowie Wlkp., opierając się m.in. na zeznaniach świadka (Chlasta), wydał stosowne postanowienie w tejże sprawie (sygn. akt IV.Zg.39/49), w którym przychylił się do wniosku. Miejsce spoczynku bliskiego członkowie rodziny odnaleźli dopiero w 2010 roku we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 111 (dalej: KPŻP).

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 34 (dalej: UM Sochaczew).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Karol Ratajczyk, prawnuk pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza pochowanego w kwaterze wojennej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z archiwum rodzinnego i rodzinnej tradycji wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 7 sierpnia 1909 (źródło: archiwum rodzinne - dowód osobisty wydany 28 VI 1938 r. przez Wójta Gminy Czekanów, Postanowienie Sądu Grodzkiego w Ostrowie Wlkp. z 18 I 1950 r. ws. o uznanie za zmarłego, sygn. akt IV.Zg.39/49; tradycja rodzinna - informacja Jana Ratajczyka, syna pochowanego); b) brak danych (źródło: KPŻP; UM Sochaczew);
[2] a) st. strz. (źródło: archiwum rodzinne - listy poległego do rodziny z września 1939 r.); b) strz. (źródło: KPŻP; UM Sochaczew);
[3] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 17 września 1939, godz. 24:00 (źródło: archiwum rodzinne - Postanowienie Sądu Grodzkiego w Ostrowie Wlkp. z 18 I 1950 r. ws. o uznanie za zmarłego, sygn. akt IV.Zg.39/49); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew);
Ostatnie zmiany: 2015-09-29 09:59:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Ratajczyk upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych w obrębie cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Stefan Ratajczyk (fot. ze zb. rodzinnych).Dowód osobisty Stefana Ratajczyka wydany 28 czerwca 1938 r. przez Wójta Gminy Czekanów (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze