Karta poległego

Nazwisko: DUCZMALEWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Ewaryst [1]
Imię #3:
Pseudonim: Minoga
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Kostrów
Data urodzenia: 14 styczeń 1906
Miejsce urodzenia: Annolas, pow. Piotrków
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Krystyna Duczmalewska (ur. 1932)
Ostatni adres: Kalisz, ul. Pułaskiego 16/9
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant (Bauer 1979; Trzeszczak 1979; tradycja rodzinna; Górecki 2013), oficer wywiadowczy / informacyjny (Głowacki 1969 / Polak 1979; Bauer, Polak 1982) lub dowódca 5 kompanii w II batalionie (Rezmer 1992)
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1926-1929 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej;
# 1929 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. i przydziałem do 29 pułku piechoty w Kaliszu;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lok. 135/389) i przydziałem do 29 pp;
# 1932 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lok. 160) i przydziałem na stanowsko dowódcy kompanii 29 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lok. 159) i przydziałem do 29 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lok. 156) i przydziałem do 29 pp;
# 8 I 1937 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy kompanii w 29 pp;
# 19 III 1938 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# 17 VI 1938 - mianowany na stanowisko adiutanta 29 pp;
Odznaczenia: Medal za Długoletnią Służbę (brązowy) (1938), Srebrny Krzyż Zasługi (26 VI 1939, "za zasługi na polu pracy społecznej"), odznaka pamiątkowa 29 pułku piechoty, Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: rej. Ruszki - Młodzieszyn [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: 1) Poległ, trafiony w głowę, kiedy wracając samochodem z odprawy w sztabie 25 Dywizji Piechoty [dwór Ruszki] na miejsce postoju 29 pułku piechoty [rej. m. Młodzieszyn], najechał na gniazdo niemieckiego karabinu maszynowego: "Jak wspomniałem brał udział w odprawie kpt. D., który wracając na stare miejsce pułku najechał na gniazdo KM nieprzyjaciela dostał pocisk w głowę, a szoferowi kula rozerwała prawą dłoń. Szofer zachował jednak jeszcze na tyle przytomności i zimnej krwi, że nawrócił i dojechał do mp dywizji. Stałem jeszcze na drodze z sierż. żand. Krzyżanowskim z Kalisza, zatrzymałem samochód, widziałem jak przestrzelona głowa kpt. zwisała w tył. Zabrałem mu mapnik z dziennikiem pułkowym, ucałowałem go jeszcze ciepłego ale już nieżywego, wsadziłem do samochodu mojego szofera Stępniewskiego z poleceniem odwiezienia D. i jego rannego szofera do szpitala polowego w dworze Giżyce. Tam też spoczywa na cmentarzu. Mapnik z dziennikiem pułkowym oddałem d-cy dyw. gen. Alterowi po moim zranieniu w dn 18.9 w godz. południowych już na wsch. wyjściu z lasów Kampinos" (relacja mjr. J. T. Stengerta, dowódcy łączności 25 DP) (cyt. za Górecki 2013, s. 33-34).

2) Poległ, trafiony serią ckm z niemieckiego czołgu, kiedy jechał z meldunkiem do sztabu 25 Dywizji Piechoty (relacja ppor. Bronisława Trzeszczaka, adiutanta II batalionu 29 pp) (Trzeszczak 1979).

3) Zmarł z ran w szpitalu wojennym nr 802 w Giżycach (archiwum rodzinne - wypis z aktu śmierci z 28 XI 1939 r., zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z 27 IX 1940 r.).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z trzynastu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach (drugie imię w formie: "EW")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Ewaryst Duczmalewski urodził się 14 stycznia 1906 roku w majątku Annolas w powiecie Piotrków jako syn Władysława Duczmalewskiego i Zofii z domu Kostrów. W 1914 uczył się w gimnazjum im. Wierzbołowskiego w Warszawie, będąc jednocześnie członkiem Polskiego Kółka Młodzieży "Niepodległość". Od roku 1915 pod pseudonimem Minoga należał do 2 warszawskiej drużyny junaków im. Ks. J. Poniatowskiego działającej w strukturach Polskich Drużyn Junackich. W październiku 1917 roku przybył do Kalisza, gdzie włączył się do pracy w Polskiej Organizacji Skautowej współdziałającej z Polską Organizacją Wojskową. Od końca października 1918 roku brał udział w konspiracyjnych, przedmobilizacyjnych zebraniach młodzieży gimnazjalnej, zwoływanych w celu zorganizowania akcji rozbrajania okupujących miasto Niemców. Realizując to zadanie, w listopadzie tego roku wraz z 3 drużyną im. H. Sienkiewicza uczestniczył w akcji opanowywania gmachu starostwa i posterunku żandarmerii. Wróciwszy, po zarządzeniu władz szkolnych, do nauki w kaliskim gimnazjum im. A. Asnyka, już w lipcu 1920 roku zgłosił się ochotniczo do wojska, skąd, z uwagi na młody wiek, został odesłany do Komendy V okręgu Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie przydzielony jako pomocnik oficera placu w Komendzie Placu w Kaliszu. W latach 1923-1926 działał jako organizator i szef hufca szkolnego i współorganizator międzyszkolnych hufców gimnazjalnych w ramach Przysposobienia Wojskowego. Jako absolwent gimnazjum w 1926 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w 1929 roku w stopniu podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W roku 1932 awansował na stopień porucznika i został przydzielony na stanowisko dowódcy pułkowej kompanii. Z dniem 19 marca 1938 roku otrzymał awans na stopień kapitana, a 17 czerwca tego roku przydział na stanowisko adiutanta pułku. Do wybuchu wojny służył i mieszkał w Kaliszu, gdzie udzielał się na polu pracy społecznej, będąc m.in. sekretarzem miejscowego koła Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz współorganizatorem sekcji strzeleckich WKS Prosna (1930) i Rodziny Wojskowej w Kaliszu (1931). W kampanii polskiej 1939 roku uczestniczył na stanowisku adiutanta 29 pułku piechoty. Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 16 września w rejonie miejscowości Ruszki i Młodzieszyn, kiedy wracając samochodem z odprawy w sztabie 25 Dywizji Piechoty na miejsce postoju 29 pułku piechoty, został trafiony w głowę kulą z niemieckiego karabinu maszynowego.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 176 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Zbysław Majorczyk, zięć córki pochowanego).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 135 (Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 121, 559 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 130 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 128 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 99 (dalej: Głowacki 1969).

Polak B., Wojskowe przygotowania obronne na terenie kaliskiego (kwiecień - sierpień 1939 r.), [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. V - s. 193 (dalej: Polak 1979).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 326 (dalej: Bauer 1979).

Trzeszczak B., Wspomnienia ze szlaku bojowego II batalionu 29 pułku Strzelców Kaniowskich we wrześniu 1939 roku, [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, s. 375 (dalej: Trzeszczak 1979).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 480 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Górecki T., Kpt. Władysław Ewaryst Duczmalewski, ps. "Minoga", adiutant 29 Pułku Strzelców Kaniowskich (14 I 1906 - 17 IX 1939), "Kaliszanie w Warszawie", 2013, nr 66-67, s. 32-34 (dalej: Górecki 2013).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Ewaryst (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1969; Rezmer 1992; Górecki 2013); b) brak danych (źródło: KPŻP; Polak 1979; Bauer 1979; Trzeszczak 1979; Bauer, Polak 1982);
[2] a) 18 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 16 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - wypis z aktu śmierci z 28 XI 1939 r., zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z 27 IX 1940 r.; Bauer 1979; Trzeszczak 1979); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1969; Polak 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992); d) 17 września 1939 (źródło: Górecki 2013, s. 33);
[3] a) Młodzieszyn-Ruszki (źródło: Bauer 1979); b) droga między sztabami 25 DP i 29 pp (źródło: Trzeszczak 1979; relacja mjr. J. T. Stengerta, za Górecki 2013, s. 33-34); c) Giżyce (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - wypis z aktu śmierci z 28 XI 1939 r., zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z 27 IX 1940 r.); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1969; Polak 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992); e) Puszcza Kampinoska (źródło: Górecki 2013, s. 33);
Ostatnie zmiany: 2017-12-03 17:22:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wypis z aktu śmierci Władysława Ewarysta Duczmalewskiego wystawiony dn. 28 listopada 1939 r. w szpitalu wojennym nr 802 w Giżycach przez Urzędnika Stanu Cywilnego Rzymskokatolickiej Parafii Giżyce (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja osobista nr 399 por. Władysława Ewarysta Duczmalewskiego wystawiona dn. 8 stycznia 1937 r. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja osobista nr 399 por. Władysława Ewarysta Duczmalewskiego wystawiona dn. 8 stycznia 1937 r. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja osobista nr 399 por. Władysława Ewarysta Duczmalewskiego wystawiona dn. 8 stycznia 1937 r. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (dok. ze zb. rodzinnych).Zawiadomienie o śmierci  kpt. Władysława Ewarysta Duczmalewskiego wystawione dn. 27 września 1940 r. przez Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża dla jego matki Zofii Duczmalewskiej (dok. ze zb. rodzinnych).Wycinek prasowy z informacją o śmierci kpt. Władysława Ewarysta Duczmalewskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Władysław Ewaryst Duczmalewski jako porucznik 29 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych). Kpt. Władysław Ewaryst Duczmalewski upamiętniony na jednej z trzynastu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach. Stan z dn. 26 września 2009 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze