Karta poległego

Nazwisko: ZEBRUCKI [1]
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 grudzień 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Zakrzyn, pow. Kalisz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Zebrucka z d. Grzegorek
Dzieci: Tadeusz, Władyslaw, Maria
Ostatni adres: Kalisz
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Kalisz
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Żukówka
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Żukówka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: kwatera A, rząd IV, grób 9
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym: legitymacja wojskowa, nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1947 r. Helena Zebrucka, żona Antoniego, wniosła w Starostwie Powiatowym w Ostrowie podanie o uznanie męża za zmarłego i przyznanie zaopatrzenia po nim.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 338 (dalej: KPŻP, t. I).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Suplement, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., red. nauk. i wstęp E. Pawłowski, Pruszków 1998, s. 347 (dalej: KPŻP Supl.).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [1946] (rękopis), poz. 214 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 462 (dalej: UM Sochaczew).

Głowacki L., płk art., Cmentarz wojenny 1939 r. w Trojanowie, Województwo - Skierniewice, Warszawa, marzec 1977 (rękopis w archiwum Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie), poz. 416 (dalej: Głowacki 1977).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXVI, 1947, Nr 67, s. 15 (dalej: M.P.).

Tradycja rodzinna (Janusz Zebrucki, wnuk pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ZEBRUCKI (źródło: KPŻP Supl.; B.Inf., sygn. 7891; M.P.; tradycja rodzinna); b) błędnie: ŻEBRUCKI (źródło: KPŻP, t. I; UM Sochaczew; Głowacki 1977);
[2] a) 15 grudnia 1909 (źródło: M.P.); b) 1909 (źródło: KPŻP, t. I; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew; Głowacki 1977);
[3] a) 29 pp (źródło: KPŻP, t. I; KPŻP Supl.; Głowacki 1977; M.P.); b) błędnie: "29 p. strz. kon." (źródło: B.Inf., sygn. 7891);
Ostatnie zmiany: 2014-10-19 21:38:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze