Karta poległego

Nazwisko: TRZEPACZYŃSKI [1]
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 5 październik 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: nieustalona w pułku
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa, na Ochocie
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na Dworcu Zachodnim (Głowacki 1985, s. 300, 392). "27 września przed świtem planowane natarcie ruszyło, lecz nie dało spodziewanego wyniku, załamało się bowiem pod silnym ogniem niemieckim z umocnionych zabudowań. 29 pułk piechoty zajął obronę na linii: wylot ulicy Białobrzeskiej-Częstochowskiej-Dworzec Zachodni, gdzie wytrwał w walce aż do zawieszenia broni, ponosząc duże straty w zabitych i rannych. Między innymi polegli: dowódca 6 kompanii - por. rez. Alfred Sachs, dowódcy plutonu: ppor. rez. Józef Góral z baonu ON »Starogard« i por. rez. mgr Feliks Morkowski z tegoż baonu (28 IX zmarł z ran), ppor. rez. Michał Trzepacz vel Trzepaczyński i ppor. rez. Ignacy Waga, a z 56 pułku piechoty dowódca 9 kompanii, por. rez. mgr Marian Andrzej Pukacki. W walkach tych został ranny również mjr A. Kubosz" (tamże, s. 271).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 27, rząd X, grób 106
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 250 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 271, 300, 392, indeks nazwisk - s. 458 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) TRZEPACZYŃSKI (źródło: KPŻP); b) TRZEPACZ vel TRZEPACZYŃSKI (źródło: Głowacki 1985);
[2] a) Ppor. rez. (źródło: Głowacki 1985); b) ppor. (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 23:05:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze