25 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kalisz.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: armia "Poznań".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: gen. bryg. Franciszek Ksawery Alter.

Polegli

Weterani