Karta poległego

Nazwisko: KRUPA
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 kwiecień 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: żołnierz zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939: d-ca 9 kompanii w składzie III batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - W Korpusie Oficerów Piechoty na przełomie 1929/31.;
- Awans na porucznika piechoty ze starszeństwem
z dniem 1 I 1932 roku.;
- początkowo w 51 pp.;
Odznaczenia: Polak 1979: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V;
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Marynki, pow. łęczycki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Tum, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica pamiątkowa w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu w miejscowości Tum;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski 1932”, B.P. MSW, Warszawa, s.122, 579, 965.;

- „Wykaz żołnierzy WP poległych w 1939r./124/ w Bitwie nad Bzurą – pochowanych na kwaterach cmentarza w miejscowości Tum.”(otrzymany z Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty), s. 1.;

- "Obsada personalna 56 pp wielkopolskiej w 1939r.", http://www.wshhistorica.org.pl/Historica/opr_13.pdf - stan z dn. 9.05.2011r.;

- „WYKAZ WYBRANYCH MIEJSC SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W CZASIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU SPORZĄDZONY Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 5.;

- Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny wrzesień 1939r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Załącznik IV – s. 320 (dalej: Polak 1979).
Uwagi: - W "Obsadzie pers..." data i miejsce śmierci: "11.09.1939r., Czerchów", pow. zgierski.;
Ostatnie zmiany: 2013-01-15 09:21:31 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Antoni Krupa - Tablica pamiątkowa w obrębie kwatery wojennej - cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze