Karta weterana

Nazwisko: OSTROWSKI
Imię #1: Edward
Imię #2: Marceli
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Bojakowska
Data urodzenia: 18 luty 1897
Miejsce urodzenia: Lwów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: szef sztabu dywizji piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: Inne jednostki 25 DP
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu 25 DP
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # VIII-IX 1914 - w Legionie Wschodnim we Lwowie;
# 23 IX 1914 - 25 VII 1917 - m.in. w 3 i 6 pułkach piechoty Legionów Polskich na froncie wschodnim I wojny światowej (ranny pod Mołotkowem i Polską Górą);
# 25 VII - 30 XI 1917 - po tzw. kryzysie przysięgowym internowany w Przemyślu;
# 30 XI 1917 - 30 X 1918 - w 13 batalionie strzelców armii austro-węgierskiej (na urlopie we Lwowie);
# 1 XI 1918 - 19 XI 1919 - w Wojsku Polskim w obronie Lwowa;
# IV 1919 - awansowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 19 XI 1919 - 28 II 1922 - na stanowisku dowódcy kompanii i adiutanta w 6 pułku piechoty Legionów (m.in. na wojnie polsko-bolszewickiej);
# po 1920 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r.;
# III 1922 - 30 VII 1928 - na stanowisku oficera instrukcyjnego w PKU Płock;
# z dniem 1 VII 1923 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# od VII 1928 - przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii w 32 pułku piechoty w Modlinie;
# 5 I 1930 - X 1932 - jako słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, po czym przeniesiony na stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Ogólnego w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu;
# z dniem 1 I 1932 - awansowany na stopień mjr sł. st. piech.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 6359), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Krzyż Zasługi (złoty), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 25 DP, m. in. w bitwie nad Bzurą, bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej i obronie Warszawy; po kapitulacji wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.77-7407, VM.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 477.

Ostrowski Edward Marceli - , mjr dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=570 [dostęp: 6 I 2012].

Uwagi: Od 1910 r. działał w harcerstwie i Polowych Drużynach Sokolich.

Ukończył gimnazjum realne we Lwowie, uzyskując maturę.

Po kapitulacji Warszawy trafił do niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Uwolniony w 1945 r., powrócił do kraju.
Ostatnie zmiany: 2023-05-08 21:39:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Edward Marceli Ostrowski jako kapitan 32 pułku piechoty w Modlinie (źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.77-7407, VM, s. 1).

Komentarze