Karta poległego

Nazwisko: ŁOWICKI [1]
Imię #1: Jan
Imię #2: Wiktor [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 styczeń 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu (Bauer, Polak 1982) lub plutonu taczanek (Rezmer 1992) 2 kompanii ckm w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu taczanek (?) 2 kompanii ckm w II batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sierpów [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w czasie, uwieńczonego sukcesem, natarcia II batalionu 29 pp na Sierpów (Bauer, Polak 1982, s. 271)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 31
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 427 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 134 - poz. 256 (dalej: Wykaz 2009).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 271, 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ŁOWICKI (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Rezmer 1992); b) ŁAWICKI (NOWICKI) (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) Wiktor (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Rezmer 1992); b) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
[3] a) Sierpów (źródło: Bauer, Polak 1982, s. 271); b) Łęczyca (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); c) brak danych (źródło: Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 22:16:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Jan Łowicki – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze