Karta poległego

Nazwisko: MARSZEL
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki: Leokadia (zm. 9 VI 1968)
Nazwisko rodowe matki: Kubacka-Gorwecka
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Tadeusz (zm. IX 1939, Turek, zamordowany przez Niemców)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: student
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: w 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: w 3 kompanii ckm w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # do 22 VII 1939 - w szkole podchorążych piechoty;
# 1939 - zmobilizowany do 29 pułku piechoty;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł z ran odniesionych w bitwie na Bzurą
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Turek, cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, grób rodzinny [2]
Lokalizacja grobu: sektor 6, rząd 0, grób 344
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Jedna z imiennych tablic epitafijnych grobu rodzinnego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku;
2) Tablica pamiątkowa wmurowanej w fasadę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku;
3) Jedna z trzynastu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: W świetle relacji Ludwiki Kaszyńskiej, krewnej pochowanego, złożonej 30 stycznia 2007 r. Andrzejowi Lewandowskiemu, bratankowi Kazimierza Lewandowskiego, żołnierza 29 pułku piechoty zaginionego we wrześniu 1939 r., Leokadia Marszel z majątku Grabieniec koło Turku, matka Stanisława, po otrzymaniu informacji o jego wojennych losach pojechała furmanką, by przewieźć rannego w rodzinne strony. Gdy na miejscu okazało się, że syn zmarł, przewiozła jego ciało do Turku i pochowała w grobie rodzinnym na tamtejszym cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywa do dziś. Mimo to, figuruje w ewidencji pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 457 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 435 (dalej: UG Iłów).

Tradycja rodzinna (zebr. Janusz Kubacki-Gorwecki).

Pietrzak T., Wrześniowe dni, oprac. i wstępem opatrzył S. Pereświet-Sołtan, Turek-Kalisz 2005 [Bibliotheca Turcoviana, nr 1], s. 6, 13, 73, 93, 106, 107, 108, 182-183, 189, 227 (dalej: Pietrzak 2005).

Lewandowski A., Kazimierz Lewandowski (1918-1939), 12 XII 2006 - 31 I 2007 [w:] Genealogia Rodziny Kupinskich, https://sites.google.com/site/wikifamilia/lewandowski-m/lewandowski-kazimierz [dostęp: 15 VI 2012] (dalej: Lewandowski 2006-2007).

Śp. Stanisław Marszel, [w:] Cmentarz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, http://www.polski-cmentarz.com/turek/ [dostęp: 17 IX 2016] (dalej: polski-cmentarz.com).

Uwagi: Uczęszczał do szkoły powszechnej, następnie do gimnazjów w Kaliszu i Turku. Służył w Junackich Hufcach Pracy.
Przypisy: [1] a) plut. (źródło: KPŻP); b) pchor. (źródło: UG Iłów; Pietrzak 2005);
[2] a) Turek, cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, grób rodzinny (źródło: tradycja rodzinna; Lewandowski 2006-2007; polski-cmentarz.com); b) błędnie: Giżyce, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; UG Iłów); c) brak danych (źródło: Pietrzak 2005);
Ostatnie zmiany: 2018-12-02 20:55:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Marszel upamiętniony na tablicy pamiątkowej wmurowanej w fasadę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Stan z dn. 17. 07. 2016 r. (fot. Witold Sobczak).Stanisław Marszel upamiętniony na jednej z trzynastu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach. Stan z dn. 26. 09. 2009 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze