Karta poległego

Nazwisko: ZIELIŃSKI
Imię #1: Adolf
Imię #2: Marian [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 16 wrzesień 1908 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: baon ON Ostrów [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 2 kompanii ON "Ostrów II"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Ruszki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentazru parafialnym w Juliopolu (dane personalne w formie: Adolf M. ZIELIŃSKI)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 327 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 506 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Böhm T., Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936-1939 i ich rola w kampanii wrześniowej, Poznań 1996, s. 190 (dalej: Böhm 1996).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Marian (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996); b) brak danych (źródło: Böhm 1996);
[2] a) 16 września 1908 (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996); b) brak danych (źródło: Böhm 1996);
[3] a) batalion ON "Ostrów" (źródło: Tadeusz Böhm: Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936-1939 i ich rola w Kampanii Wrześniowej. Poznań: Sorus, 1996) - dowódca II plutonu 2 kompanii ON "Ostrów II"; b) baon ON "Ostrów" (źródło: Böhm 1996); c) 60 pp (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996);
[4] a) wrzesień 1939 (źródło: Kryska-Karski 1996); b) 1939 (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Böhm 1996);
Ostatnie zmiany: 2017-11-27 02:21:16 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adolf Zieliński, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.

Komentarze